Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Bruntál má svůj Portál občana

Bruntál má svůj Portál občana

20. 1. 2020

Občané Bruntálu si mohou prostřednictvím městského webu vyřídit některé své záležitosti z domova.
 

web města Bruntálu

web města Bruntálu

Přes městský web si tak mohou kontrolovat své závazky vůči městu, platit za odpad či psy nebo podávat elektronické žádosti. S využitím portálu mohou elektronicky požádat o pronájem městského bytu, o vydání nového dokladu k vozidlu, o změnu vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, o povolení k vypouštění odpadních vod nebo řešit zábor veřejného prostranství. Rovněž lze pomocí webu požádat o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

"Výhodou je, že k tomu nepotřebují mít elektronickou občanku ani datovou schránku. Stačí požádat o registraci a osobně se dostavit k ověření totožnosti na místní matriku. Následně jim bude přiřazeno heslo pro přístup na městský portál", vysvětlil starosta města Petr Rys.

Občané města, kteří službu využijí budou moci kontrolovat ze svého gauče  poplatky vůči městu, které nemá uhrazeny, případně již uhrazené. "Platbu bude moci realizovat prostřednictvím karty nebo platebním tlačítkem.
V neposlední řadě občané ocení automatické předvypnění údajů, které jsou již úřady známy a nebude muset nic zbytečně opakovaně vyplňovat",
dodává starosta.

zdroj: mubruntal.cz

Autor: L Honusek 2