Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Ze zápisníku starosty a senátora Jana SOBOTKY

Ze zápisníku starosty a senátora Jana SOBOTKY

1. 7. 2020

V průběhu koronavirové pandemie se ekonomika našeho státu dostala na bod mrazu. Jako představitel území, v němž je jedním z nejdůležitějších průmyslů mj. cestovní ruch, bych vás rád pozval na dovolenou do Krkonoš

Ze zápisníku starosty a senátora Jana SOBOTKY

Ze zápisníku starosty a senátora Jana SOBOTKY


Pro posílení turismu může být dobrým restartem právě nabídka, která může lokalitě výrazně napomoci, a konkrétně tu vám chci představit. Má vazbu na aktivity Destinační společnosti Krkonoše – svazek měst a obcí, která je 20 let koordinátorem veřejně prospěšných projektů. Jinak řečeno, uchopili jsme stávající situaci jako výzvu, abychom území zmapovali a milionům turistů, kteří do Krkonoš každoročně zavítají, nabídli projekty hodící se svým obsahem do současné doby. Věřím také, že napomohou restartu zdejším podnikatelům.
Jak? Např. novým projektem „Neznámé Krkonoše“. Ten doporučuje výlety propojující méně známá, přesto zajímavá místa, včetně související infrastruktury, nejenom na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, ale i v neméně krásných a přírodně bohatých lokalitách. V té souvislosti je spuštěn nový web www.neznamekrkonose.cz. Jak bude postupně naplňován, stane se výzvou a inspirací pro cestovatele a návštěvníky, obdivující hory a milující přírodu.
S projektem souvisí nová brožurka „Kam na výlet“. V ní tipy na 15 výletů na horské louky poseté roubenkami, za tradičními řemesly, po cestách, které davy turistů míjí, kde máte možnost se rozhlédnout po krajině, nadechnout čerstvého vzduchu a vychutnat jedinečná panoramata.
Svazek Krkonoše s partnery spustil nový projekt „Po stopách regionální výroby a tradice
v polsko-českém regionu Krkonoš, Jelenohorské kotliny a Jizerských hor“. Vznikl s cílem přivést návštěvníky do míst s tradiční řemeslnou výrobou, kde nahlédnou pod ruce mistrů oboru, ale také si zručnost sami vyzkouší, poznají nadšení lidí, kteří řemeslo, technické památky, kulturní a sportovní zařízení provozují. Hlavním výstupem je virtuální mapa, na které jsou vyznačena výše popsaná místa, rozdělená do pěti skupin: sklářské a bižuterní firmy, tradiční řemesla, potravinářská a nápojová výroba, technické památky, kultura, sport a zdraví. Vše naleznete na www.zaremeslem.cz.
Nově jsou vytištěny turistické noviny Krkonošská sezona. Obsahem dávají nahlédnout do rozmanitých koutů Krkonoš, s mnoha tipy na výlety, čtenářská soutěž s hodnotnými cenami a řada dalšího čtení. Více na www.krkonose.eu
Závěrem chci upozornit na Razítkovací hru „Po stopách Krakonoše“ pro děti s rodiči. Otevírá náruč příležitostí k využití volného času se zábavou, kombinovanou s poznáním a poučením. Vše podrobně se dozvíte na www.pohadkove.krkonose.eu. Když s dětmi navštívíte uvedené cíle a děti splní úkol nebo zodpoví otázku, otisknou razítko. Razítkovací hra vrcholí soutěží o 2 vouchery za 2 x 3.333 Kč. Slosování je v září.

Destinační společnost Svazek čtyřiceti měst a obcí Krkonoše vytváří součinnost k tomu, aby se turista cítil dobře, jistě a byl informován. Doporučuji, sledujte www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu nebo facebookový profil: www.facebook.com/Krkonose.eum, kde jsou průběžně všechny podstatné informace zveřejňovány.
mi píše pozvánku do Krkonoš a Podkrkonoší
V průběhu koronavirové pandemie se ekonomika našeho státu dostala na bod mrazu. Jako představitel území, v němž je jedním z nejdůležitějších průmyslů mj. cestovní ruch, bych vás rád pozval na dovolenou do Krkonoš. Pro posílení turismu může být dobrým restartem právě nabídka, která může lokalitě výrazně napomoci, a konkrétně tu vám chci představit. Má vazbu na aktivity Destinační společnosti Krkonoše – svazek měst a obcí, která je 20 let koordinátorem veřejně prospěšných projektů. Jinak řečeno, uchopili jsme stávající situaci jako výzvu, abychom území zmapovali a milionům turistů, kteří do Krkonoš každoročně zavítají, nabídli projekty hodící se svým obsahem do současné doby. Věřím také, že napomohou restartu zdejším podnikatelům.
Jak? Např. novým projektem „Neznámé Krkonoše“. Ten doporučuje výlety propojující méně známá, přesto zajímavá místa, včetně související infrastruktury, nejenom na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, ale i v neméně krásných a přírodně bohatých lokalitách. V té souvislosti je spuštěn nový web www.neznamekrkonose.cz. Jak bude postupně naplňován, stane se výzvou a inspirací pro cestovatele a návštěvníky, obdivující hory a milující přírodu.
S projektem souvisí nová brožurka „Kam na výlet“. V ní tipy na 15 výletů na horské louky poseté roubenkami, za tradičními řemesly, po cestách, které davy turistů míjí, kde máte možnost se rozhlédnout po krajině, nadechnout čerstvého vzduchu a vychutnat jedinečná panoramata.
Svazek Krkonoše s partnery spustil nový projekt „Po stopách regionální výroby a tradice
v polsko-českém regionu Krkonoš, Jelenohorské kotliny a Jizerských hor“. Vznikl s cílem přivést návštěvníky do míst s tradiční řemeslnou výrobou, kde nahlédnou pod ruce mistrů oboru, ale také si zručnost sami vyzkouší, poznají nadšení lidí, kteří řemeslo, technické památky, kulturní a sportovní zařízení provozují. Hlavním výstupem je virtuální mapa, na které jsou vyznačena výše popsaná místa, rozdělená do pěti skupin: sklářské a bižuterní firmy, tradiční řemesla, potravinářská a nápojová výroba, technické památky, kultura, sport a zdraví. Vše naleznete na www.zaremeslem.cz.
Nově jsou vytištěny turistické noviny Krkonošská sezona. Obsahem dávají nahlédnout do rozmanitých koutů Krkonoš, s mnoha tipy na výlety, čtenářská soutěž s hodnotnými cenami a řada dalšího čtení. Více na www.krkonose.eu
Závěrem chci upozornit na Razítkovací hru „Po stopách Krakonoše“ pro děti s rodiči. Otevírá náruč příležitostí k využití volného času se zábavou, kombinovanou s poznáním a poučením. Vše podrobně se dozvíte na www.pohadkove.krkonose.eu. Když s dětmi navštívíte uvedené cíle a děti splní úkol nebo zodpoví otázku, otisknou razítko. Razítkovací hra vrcholí soutěží o 2 vouchery za 2 x 3.333 Kč. Slosování je v září.

Destinační společnost Svazek čtyřiceti měst a obcí Krkonoše vytváří součinnost k tomu, aby se turista cítil dobře, jistě a byl informován. Doporučuji, sledujte www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu nebo facebookový profil: www.facebook.com/Krkonose.eum, kde jsou průběžně všechny podstatné informace zveřejňovány."

Jan SOBOTKA, starosta Vrchlabí a senátor

Autor: Miroslav Sazeček