Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Vymezuji se, vůči P. Dědkovi

Vymezuji se, vůči P. Dědkovi

12. 8. 2020

V červencových Vrchlabinkách vyšel rozhovor s Petrem Dědkem. Mé jméno bylo v článku zmiňováno častěji, než si zasloužím a ve všech případech v negativních souvislostech. Bylo by s ohledem na čtenáře neslušné na vyslovené názory a soudy nereagovat. Proto tak činím do městského zpravodaje, protože ve Vrchlabinkách mi prostor nenabídli.

 Vymezuji se, vůči P. Dědkovi

Vymezuji se, vůči P. Dědkovi


Pan Petr Dědek patří mezi významné podnikatele ve Vrchlabí. V řadě případů přispěl k řešení místních problémů a já osobně jsem rád, že se k Vrchlabí hlásí. Jeho firmy zde mají sídlo, a i v budoucnu chce ve městě podnikat. Nevadí mi rozdílné názory na moji práci, na činnost ZM a RM. To patří k demokracii. Pokud jsou otevřenost a diskuze konstruktivní, přispívají k posunu a ke správným závěrům. Má to však podmínku, že nejsou používány nepravdivé argumenty a není upřednostňován osobní zájem. To ale pan Dědek v rozhovoru nenaplnil, a proto jeho kritiku nemohu přijmout. V čem neříkal pravdu?

Město Vrchlabí lední hokej vždy podporovalo a podporovat bude. A to již v době, kdy Petr Dědek v hokeji nebyl činný. Hokej je pro Vrchlabí důležitým sportem, určitě co se zájmu diváků týče. O to se zasloužila celá řada lidí, kteří se po desetiletí kolem hokeje pohybují.
Pohrdat prací ostatních je neskromné a arogantní. Že Vrchlabí postoupilo do 1. ligy vítáme jako velký úspěch všech, kteří ve vrchlabském hokeji angažují, a tedy i města Vrchlabí.

Hokej však není jediným sportem, který město podporuje. Jsou i další potřeby kam je třeba finanční prostředky alokovat, např. kultura, podpora vzdělávání, investice. Patří sem určitě i podpora spolků. Spolkových aktivit si velice vážím a všechny lidi, kteří se angažují obdivuji. Každá hodina takto využitá, každý strom takto vysazený je pro město prospěšný.

Ke krácení podpory sportu ze strany města nedochází a je to jen další z účelově nepravdivých tvrzení, která jsou v rozhovoru pro Vrchlabinky zmiňována. Z tohoto pohledu postup do 1. ligy a zvýšené náklady s tím související provoz, platy hráčů, aj. nemůže nést město Vrchlabí. Měli bychom si uvědomovat naše možnosti a limity třinácti tisícového města. Příklady megalomanských záměrů sportovních klubů a jejich následných krachů, známe dost.

S rozdílným pohledem na výběr investičních akcí se setkáváme pravidelně při každoročním sestavování plánu. Je to zcela přirozené, že máme každý jiné priority a přeme se i ve vedení města RM a na ZM. Podstatné je, že výše městských investic je v porovnání s jinými městy nadprůměrná, neklesá a je to ve městě znát. Nikdy nebude na všechno a všechno nebude dokonalé.

Aquacentrum připravujeme na základě poptávky občanů města. Projekt vždy byl součástí volebních programů zcela otevřeně prezentován. Zda bude nebo nebude realizován bude součástí jednání ZM v podzimních měsících po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby a po důkladném vyhodnocení jak investičních, tak budoucích provozních nákladů. Plníme, co jsme spoluobčanům slíbili.

V rozhovoru jsem kritizován za kumulaci funkcí. Byl to právě Petr Dědek, který měl v minulosti výhrady, že se zástupci města více neprosazují v centrálních orgánech a nehájí zájmy města. Jak je vidět i v tomto je možné názory měnit dle momentální potřeby a jak to zrovna vyhovuje. Nějak to ale nesedí s tvrzením, že právě já nedržím slovo a názory často měním.

Opětovně vyjadřuji ochotu jednat s každým, kdo ve městě žije, pracuje a spoluúčastní se na jeho rozvoji. Přimlouvám se pouze za korektní jednání.

Jan Sobotka, senátor a starosta města Vrchlabí

Autor: Miroslav Sazeček