Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Veřejné projednávání návrhu nové zonace Krkonošského národního parku

Veřejné projednávání návrhu nové zonace Krkonošského národního parku

27. 2. 2019

Správa KRNAP představila návrh nové zonace členům Rady KRNAP (zástupci obcí, vědci, horská služba, podnikatelské subjekty…), se kterými se na podobě materiálu musí dohodnout.

Veřejné projednávání návrhu nové zonace Krkonošského národního parku

Veřejné projednávání návrhu nové zonace Krkonošského národního parku


 „Až se tak stane, na dobu dalších 15 let bude jasné, které oblasti Krkonoš budou ponechány samovolnému vývoji, jaké části hor budou trvale opečovávány, nebo kde se budou snáze rozvíjet obce a města.
„Stará a nová zonace jsou vlastně dvě úplně odlišné věci, spojuje je jen stejné označení,“ říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. „Tři dosud číslované zóny, kombinující odstupňovaně podle přísnosti ochrany přírody pravidla péče o přírodu s nejrůznějšími regulacemi, se změní na zcela jinak pojatou zonaci managementovou. Ta popisuje pravidla péče o přírodu ve čtyřech nově definovaných zónách s ohledem na jejich dlouhodobý cíl. Regulace a pravidla pro činnosti v národním parku už nadále nebude řešit zonace, ale pravidla napsaná přímo v zákoně pro celé území národního parku a pro území mimo zastavěné části obcí a zastavitelná území obcí,“ upřesnil ředitel. Nová zonace neobsahuje žádná omezení regulující pohyb osob na území národního parku. Návštěvnost území bude regulována vymezením tzv. klidových území, jejichž podobu Správa KRNAP projednává se členy Rady KRNAP zároveň s návrhem nové zonace.“ Tolik citace z tiskové zprávy Správy KRNAP, více na www.krnap.cz
 

K průběhu individuálního předjednávání se členy Rady KRNAP, starosta Vrchlabí a předseda Svazku Krkonoše, Jan Sobotka poznamenal: „Chci poukázat na vážnost a důležitost materiálu a sdělit svým spoluobčanům a krkonošským starostům potřebu a nutnost zapojení se do procesu jednání. Protože se v současné době hovoří o zásadních věcech a v podstatě o budoucnosti Krkonoš, chceme si za Svazek vyjasnit a vědět, jak to se zonací a s klidovými územími bude nejenom pro návštěvníky, což je řečeno v tiskové zprávě v prohlášení pana ředitele, ale především pro obyvatele, kteří v těch místech pracují, podnikají, mají živnosti. Chceme hovořit dále o zásadách péče, o všem, co budoucnost přinese. Nechceme vyčkávat a čekat, co bude, ale aktivně se zapojujeme do procesu vzniku materiálu ochrany přírody a národního parku, který ve finále dost zásadně ovlivní způsob života v naší oblasti. A ptáme se, co bude následovat dál? 
Známe zonaci a návrh klidových území, sami jsme předložili návrh propojování skiareálů zahrnující i běžecké, pěší, cyklo a další aktivity, a nyní o tom chceme diskutovat. Vysvětlili jsme, proč si myslíme, že je tato cesta kompromisní, proč se tímto směrem vydat. Doporučuji starostům dotčených měst a obcí, aby se také vyjádřili na seminářích pro veřejnost, jejichž tři termíny jsou Správou KRNAP vypsány během následujících týdnů. Dne 19. 2. 2019 od 17 hodin v centru KRTEK ve Vrchlabí, 21. 2. 2019 od 17 hodin v Základní a mateřské škole v Horním Maršově a 26. 2. 2019 v kině v Jablonci nad Jizerou. 
Na závěr těchto jednání bych se velmi rád s krkonošskými starosty sešel 19. března 2019 a zjistil jejich názor,“ ujasnil postoj Jan Sobotka.
Na duben je plánováno plenární zasedání Rady KRNAP a bodem programu dohoda na návrhu nové zonace. Ta bude posléze zaslána Ministerstvu životního prostředí k vydání vyhlášky o nové zonaci Krkonošského národního parku. Návrh počítá s tím, že zóna přírodní bude mít 7 327,6 ha (20,2 % území KRNAP), zóna přírodě blízká bude mít 8 106,8 ha (22,3 % území KRNAP), zóna soustředěné péče 20 702,3 ha (57,0 % území KRNAP) a zóna kulturní krajiny bude mít 183,7 ha (0,5 % území KRNAP).

Jan SOBOTKA, D. Palátková a TZ Správy KRNAP.

 

Autor: Miroslav Sazeček