Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Tiskové zprávy STAN a CITIVIZITOR - 1.liga v poskytování ekonomických informací

STAN a CITIVIZITOR - 1.liga v poskytování ekonomických informací

7. 12. 2023

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ na Královéhradecku 
Královéhradecký kraj zvyšuje transparentnost financí 

STAN a CITIVIZITOR - 1.liga v poskytování ekonomických informací

STAN a CITIVIZITOR - 1.liga v poskytování ekonomických informací


Hned na počátku svého mandátu radního pro finance zavedl Rudolf Cogan (STAN) transparentní účet. Od roku 2017 tedy každý mohl na internetu zjistit, kolik peněz utrácí Královéhradecký kraj a kam své peníze posílá. Je možné vidět veškeré příchozí a odchozí platby a získat i lepší přehled o hospodaření celého kraje. Vůbec prvním krajem, který v Česku spustil transparentní účet, byl v roce 2013 Liberecký kraj, po nástupu hejtmana Martina Půty (SLK).
Následně Královéhradecký kraj zavedl i takzvaný rozklikávací rozpočet, a to formou reportu z datového skladu kraje. Zde je možno dohledat výdaje za jednotlivá odvětví a organizace. Transparentní účet poskytuje informace o jednotlivých platbách, kdežto rozklikávací rozpočet, ukazuje sumu výdajů za jednotlivá odvětví a konkrétní aktivity kraje.   
Nově bude kraj prezentovat hospodaření kraje prostřednictvím portálu Cityvizor (https://cityvizor.cz/). Cityvizor je webový portál, který byl vyvinut na Ministerstvu financí a provozuje jej nezisková organizace Otevřená města, z. s. Tento portál nabízí obcím a městům přehlednou a vizuálně atraktivní platformu pro zveřejňování transparentního hospodaření. Přináší vizualizaci rozpočtu s detailními daty, která jsou získávána přímo z účetních systémů a následně zobrazována přehledně, srozumitelně a v souvislostech. Na rozdíl od standardního rozklikávacího rozpočtu, pracuje CityVizor s daty tak, aby si mohl každý i bez znalosti složité rozpočtové struktury, jednoduše najít konkrétní projekty a vše, co se k nim váže. Je možné se dostat až na detail konkrétní faktury se zobrazením základních údajů (dodavatel, částka, IČ, popis). Zdrojem dat pro tento velmi podrobný rozklikávací rozpočet Královéhradeckého kraje budou v případě realizace data ze stávajícího datového skladu kraje, poskytovaná ve formátu otevřených dat.
„Citivizor je teď první liga v poskytování ekonomických informací o městě nebo kraji“, říká Rudolf Cogan (STAN) a dodává: „na jednom místě je graficky povedený úplný přehled příjmů a výdajů dle odvětví, seznam dodavatelů a faktur. Pro nás je to efektivní i efektní nadstavba nad výborně vybudovaný datový sklad“ 

Rudolf  COGAN - náměstek hejtmana pro ekonomiku

 

Autor: Miroslav Sazeček