Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Tiskové zprávy Rudolf COGAN (STAN): Královéhradecký kraj investoval v roce 2020 nejvíce mezi kraji v ČR

Rudolf COGAN (STAN): Královéhradecký kraj investoval v roce 2020 nejvíce mezi kraji v ČR

25. 3. 2021

Ekonomický náměstek hejtmana Rudolf COGAN informoval ve schůzi zastupitelstva kraje dne 22. března 2021, že Královéhradecký kraj v roce 2020 proinvestoval 3,5 miliardy Kč. Tento objem investic je 19,71 % všech výdajů rozpočtu – je to největší podíl v ČR. Druhým v tomto pořadí je Pardubický kraj s 17,77 %. Relativně nejméně investoval Zlínský kraj (7,34 %), vláda ČR investovala 9,37 % výdajů. Intenzivněji, než kraje obvykle investují města a obce. 

 

Rudolf COGAN (STAN): Královéhradecký kraj investoval v roce 2020 nejvíce mezi kraji v ČR

Rudolf COGAN (STAN): Královéhradecký kraj investoval v roce 2020 nejvíce mezi kraji v ČR

Na schůzi zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Od 13:00, v sále zastupitelstva kraje, jedna členka zastupitelstva se připojila dálkově – koalice je v plném počtu 27. Schůze měla 79 bodů, z toho 3 zařazeny na místě. 
Na úvod schůze hejtman předložil aktuální očkovací strategii – půjdeme cestou očkování v ordinacích praktiků, mj. to preferují i lidé (než velká očkovací centra) a také množství vakcíny není tak velké, aby se to nestihlo v ordinacích. Kraj v rámci praktiků doposud „vyočkoval“ 6000 vakcín, s určitou tolerancí je to rovnoměrně ve všech okresech. 
Rudolf COGAN, konstatoval, v „bohaté diskuzi, že Královéhradecký kraj investoval v roce 2020 3,5 mld. Kč, tedy 19,71 %, relativně nejvíce z krajů ČR

Pro mě, jako ekonomického náměstka bylo podstatné to, že byl schválen návrh na první změnu rozpočtu kraje. Diskuze byla fundovaná, a nikoli politicky motivovaná, jako to bylo při projednávání rozpočtu v prosinci. Největší objem nově rozpočtovaných příjmů představují dotace od MŠMT na přímé náklady na vzdělávání v celoroční výši 8 955 mil. Kč pro regionální školství, dále prostředky ze SFDI v částce 308 mil. Kč na akce v průmyslové zóně Solnice – Kvasiny a 238 mil. Kč na financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy, a také velice důležité dotace pro poskytovatele sociálních služeb v objemu 1 100 mil. Kč. 
Projednali jsme blok investic a řadu majetkových úkonů. Vyhlásili jsme program obnovy místních částí měst do 10.000 obyvatel – ale částka tam bude jen 3 miliony Kč (bylo i 12 mil. Kč). Značně se šetří i v ostatních dotačních programech a také individuálních dotací. schválili jsem poskytnutí 8 individuálních dotací za celkem 1,8 mil. Kč (normálně se schvalovalo v březnu okolo 40 žádostí). Schválili jsme také 3. změnu zásad územního rozvoje kraje.

Rudolf COGAN, ekonomický náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

Autor: Miroslav Sazeček