Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Tiskové zprávy COGAN Rudolf: STAN Královéhradecký a dotační politika kraje vůči obcím aktuálně

COGAN Rudolf: STAN Královéhradecký a dotační politika kraje vůči obcím aktuálně

1. 6. 2021

V programu obnovy venkova Královéhradecký kraj letos podpořil projekty v 45 malých obcích, nejvíce bodů získala maličká obec Benátky se 120 obyvateli s projektem „objekt občanské vybavenosti a společná stezka pro pěší a cyklisty“ s dotací 1.350.000 Kč; Benátky jinak pro rok 2021 pracují s rozpočtovými příjmy ve výši 6,5 mil. Kč.

COGAN Rudolf: STAN Královéhradecký a dotační politika kraje vůči obcím aktuálně

COGAN Rudolf: STAN Královéhradecký a dotační politika kraje vůči obcím aktuálně

 V pořadí následoval projekt „Pořízení nádob na tříděný odpad do domácností“ v obci Litíč za 63.000 Kč a rekonstrukce víceúčelového sportoviště v Račicích nad Trotinou s 432.000 Kč. Celkové výše podpory je pro rok 2021 v tomto programu 30.142.000 Kč, při 45 projektech je to 670 tis. Kč průměrně na projekt. 
Hodnocení vycházelo z kritérii schválených ještě v minulém volebním období, hodnotila se připravenost projektu z hlediska stavebního práva, přínosnost projektu pro rozvoj, zlepšení občanské vybavenosti, naléhavost řešení. Bodově byly zvýhodněny hospodářsky slabé regiony a malé obce. Obecně jsem skeptikem, zda se dají nastavit „objektivní“ kritéria, nicméně kraj nesklouzává k závodům v klikání myší. V programu REACT-EU je sice formálně nastaveno 23 kritérii, ale jelikož masa projektů je v 22 vyrovnán rozhodne kritérium 23. – rychlost podání projektu dne 5. května. Jistě úspěšné jsou projekty s dvojklikem pod jednu sekundu, další čekají na navýšení prostředků v pořadí podle dvojkliku. Je to sice svým způsobem „podpora“ digitalizace samospráv. Osobně mám za to, že rozumnější by bylo losování nebo poměrné rozdělení mezi kraje. 
Rudolf COGAN o krajském POV: 

Pokud jde o náš krajský program obnovy venkova jsem příznivcem plošné podpory – aby víceméně každá menší obec měla nárok na jednu poměrnou dotaci za 4 roky. 
Kraj dále poskytuje cca 30 mil. Kč na obecní vodohospodářské akce. Některé „do očí bijící“ problémy v obcích řeší kraj v řádu milionů i individuálními dotacemi a dalšími programy – kraj tak např. podporuje i obecní prodejny. Kraj podporuje venkovské části větších měst v rámci programu, který je na rok 2021 zaštítěn částkou 3 mil. Kč.“

 
Lze uzavřít, že kraj i v době pro něj finančně velmi kritické (propad daňových příjmů mezi roky 2019 a 2020 činí 300 mil. Kč, čerpání úvěru na novou náchodskou nemocnici) obce podporuje. Je to méně než za konjuktury, ale snad i v nynější době obce a kraj zůstanou dobrými partnery.  

Rudolf COGAN, náměstek hejtmana pro ekonomiku Královéhradeckého kraje  

Autor: Miroslav Sazeček