Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj STŘEDNÍ školy jdou vpřed, ale GASTRO v Pace běží !

STŘEDNÍ školy jdou vpřed, ale GASTRO v Pace běží !

23. 5. 2024

My co pamatujeme Přemka Havlíka jak v internátu topil ještě uhlím, nevěřícně koukáme. Nynější dílny, kde se učí Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka jsou kompletně zateplené, nová okna, dveře, plynový kotel (starý byl od roku 1999, před tím uhlí). Stará restaurace Na Střelnici z roku 1862 se tak jistě dožije výročí 200 let v roce 2062. 

STŘEDNÍ školy jdou vpřed, ale GASTRO v Pace běží !

STŘEDNÍ školy jdou vpřed, ale GASTRO v Pace běží !

Akci za 13 milionů Kč financoval Královéhradecký kraj, 2,8 mil. Kč byla dotace. Střední školy budou teď prioritou, hodně kraj dává do domovů pro seniory, nemocnic, silnic, a školství je teď na řadě. Arnošt Štěpánek - náměstek hejtmana Královéhradeckého kraj školství vede racionálně, úsporně, školství se zásadně modernizuje. 
Dřívější internát je dnes prakticky celá škola, v budově se může najednou učit 50 – 60 pekařů a cukrářů. Přibyla i velká multifunkční místnost na místě dřívější půdy, kde se dá učit teorie. A o škola je velký zájem, po proběhlém přijímacím řízení, zbývá jen pár volných míst, např. u pivovarníků. Ve škole se učí šest oborů s výučním listem: cukrář, pekař, kuchař-číšník, výrobce potravin – sladovník pivovarník, krejčí a truhlář), dále obor s maturitní zkouškou: hotelnictví a nástavbový maturitní obor: podnikání. Škola postupně roste na 600 žáků, při tom je obtížné sladit menší obory jak z hlediska teorie, tak praxe – v budově bývalého Okresního úřadu Nová Paka se dusila už dávno. A tak expanduje v Lázních Bělohradě, kde převzala budovy dřívějšího zemědělského učiliště, značná část teoretické výuky je už tam.
Někdy si říkám, že je skoro zbytečné, abych byl v radě tak špičkové školy, spíše jsem nasazován do míst, kde jsou problémy, nebo je třeba další „upgrade“ – což speciálně platí pro gymnasia, ty musí být skutečně náročná, nemůžou být jen velmi dobrá. Vedle mě je v radě školy SŠGaS i vynikající restauratér Jan Ent. Ale škola má a měla historicky štěstí na vynikající ředitele – jak Milan Pospíšil, tak Petr Jaroš, to vedení školy pojali jako své životní dílo.

Rudolf COGAN, ekonomický náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

 

Autor: Miroslav Sazeček