Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Stavba pavilonu "A"- nemocnice v Jičíně

Stavba pavilonu "A"- nemocnice v Jičíně

2. 1. 2023

Stavba nového pavilonu A v jičínské nemocnici značně omezuje provoz celého špitálu, ale dobře pokračuje.

Stavba pavilonu "A"- nemocnice v Jičíně

Stavba pavilonu "A"- nemocnice v Jičíně

 Zhotovitel - firma GEOSAN dělá fest, a nejde jen o vlastní pavilon A, ale i krčky – kryté chodby do dalších pavilonů a hlavně síťové napojení, vlastně podzemní tunel do nového, zároveň budovaného energocentra za ředitelstvím.  I když zrovna v rámci energetiky nakonec dojde k prodloužení o 4 týdny - projektovaný suchý transformátor 1000/10kv nahrazujeme olejovým 1600/10kv, a to s ohledem na  možné budoucí zvýšené spotřeby elektrické energie (i do rezervy). Olejové trafo má také menší ztráty energie. Ovšem bude potřeba složitější montáž a delší zkušební doba při vzorkování.
Plášť budovy A je již hotov, a nyní se zatepluje. Pavilon se již vytápí, a pracuje se na interiérech – na snímku prostor pro magnetickou rezonanci (tento velký diagnostický přístroj v Jičíně zatím není), bude v podzemí nového pavilonu. Podzemí bude dále určeno pro sklady, strojovny, šatny, magnetická rezonance, část laboratoří. 
V prvním nadzemním podlaží se bude nacházet transfúzní stanice, hematologie, odběrový úsek, interní ambulance a poradny. Ve druhém patře jsou plánovány laboratoře, na třetím hemodialýza. Ve čtvrtém patře bude mít zázemí stacionář onkologie, v pátém budou provozní technologie budovy.
Akce bude stát přes půl miliardy Kč. A staví se bez dotací. Vedle toho ovšem jičínská nemocnice čerpá 150 mil. Kč na přístrojové vybavení, a to z evropského programu REACT. 
Rozbíhají se poměrně složité projektové přípravy nového pavilony psychiatrie, které je a bude přes ulici. Psychiatrie je nyní v budově chudobince postavené městem Jičín ještě za vlády císaře Františka Jozefa I.

Rudolf COGAN, ekonomický náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

Autor: Miroslav Sazeček