Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj STAN Královéhradecký a předsedkyně zdravotního výboru Královéhradeckého kraje Ing. Dana KRACÍKOVÁ, si uvědomují nedostatek lékařů v Královéhradeckém kraji

STAN Královéhradecký a předsedkyně zdravotního výboru Královéhradeckého kraje Ing. Dana KRACÍKOVÁ, si uvědomují nedostatek lékařů v Královéhradeckém kraji

1. 6. 2023

Předsedkyně zdravotního výboru Královéhradeckého kraje, Ing. Dana KRACÍKOVÁ (STAN), řeší akutní nedostatek lékařů 

Vládnoucí koalice v Královéhradeckém kraji (ODS, STAN, VČ) nesedí s rukama v klíně a aktivně řeší hrozící nedostatek jak praktických lékařů, tak lékařů v nemocnicích. 

STAN Královéhradecký a předsedkyně zdravotního výboru Královéhradeckého kraje Ing. Dana KRACÍKOVÁ, si uvědomují nedostatek lékařů v Královéhradeckém kraji

STAN Královéhradecký a předsedkyně zdravotního výboru Královéhradeckého kraje Ing. Dana KRACÍKOVÁ, si uvědomují nedostatek lékařů v Královéhradeckém kraji

Více než pětina praktických lékařů pro dospělé je starších 65 let, u praktických lékařů pro děti je situace ještě horší, takže je nutné aktivně se připravovat na generační výměnu v ordinacích a zatraktivnit tyto obory, aby nedocházelo k zhoršování dostupnosti primární péče.  Důležitě je, aby se zjednodušil systém postgraduálního vzdělávání, který v minulosti výrazně komplikoval mladým lékařům život, dále zvyšovat počet rezidenčních míst s adekvátní dotací od ministerstva zdravotnictví, ale jsou i další možnosti, jak získávat nové lékaře na obvody a do nemocnic. 
Náš kraj ve spolupráci s Pracovní skupinou venkovského lékařství SVL ČLS JEP a IPVZ spustil projekt Staň se praktikem v KHK, kdy studenti 5. ročníku LF v Hradci Králové během přednášek a potom zejména v rámci týdenní stáže u vybraných praktických lékařů poznávají, že v moderních dobře vybavených ordinacích se dá dělat skvělá medicína i na venkově. 
Každoročně také Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje poskytuje stipendia medikům 6. ročníků medicíny u vybraných oborů ve výši 150 tis. Kč, pokud budou pracovat pro poskytovatele zdravotních služeb na území našeho kraje. Díky stipendiím se podařilo získat do našeho kraje už přes 140 lékařů. 
Dalším připravovaným projektem jsou stáže mediků v nemocnicích kraje na oddělení, která budou chtít medici lépe poznat, než se rozhodnou pro své budoucí odborné zaměření. 
Za dostupnost péče jsou sice odpovědné zdravotní pojišťovny, ale náš kraj ani obce nechtějí nechat občany na holičkách, takže kromě výše uvedených opatření krajské nemocnice vypomáhají v případě výpadků praktiků a zřizují i nové ambulance pro poskytování primární péče, obce se snaží nabízet výhodně pronájmy ordinací i bydlení pro lékaře.   Společnými silami se tak snažme vybalancovat systémové nedostatky ve zdravotnictví.  které se naštěstí postupně, pomalu napravují, ale bude to ještě běh na hodně dlouhou trať.  

Kontaktní osoba:

Dana KRACÍKOVÁ
tel. 725 087 002, e-mail: kracikova@zeleznice.net

Autor: Miroslav Sazeček