Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Sportovci pro Novou Paku/PAKA NAVŽDY! – 25 let!

Sportovci pro Novou Paku/PAKA NAVŽDY! – 25 let!

18. 10. 2023

V docela teplém září roku 1998 založilo několik novopackých sportsmanů sdružení Sportovci pro Novou Paku. Skutečně to byli sportovci, aktuální, nebo dřívější, tedy už „bafuňáři“.

 Sportovci pro Novou Paku/PAKA NAVŽDY! – 25 let!

Sportovci pro Novou Paku/PAKA NAVŽDY! – 25 let!

Zároveň to ale byli lidi docela úspěšní i mimo sport, a taky hodně pokročilých studentů vysokých škol, co se chtěli vrátit do Paky. A teď je to 25 let, co jsme vznikli. Našim cílem od počátku bylo aktivně a odborně se podílet na řízení města, tak aby město vytvářelo perfektní podmínky pro život Pačáků. Od začátku jsme se snažili stabilizovat hospodaření města. 
V prvních našich městských volbách (rok 1998) jsme získali 2 mandáty (Jiří Nádvorník a Václav Řeháček), v dalších volbách (2002) již zastupitelstvo akceptovalo starostu z našich řad, stal se jím 29letý právník Josef Cogan. Postupně jsme ve volbách dosáhli až na většinu zastupitelstva – 11 mandátů (rok 2018). Vždy jsme poctivě jednali se všemi stranami v zastupitelstvu, a vítali jsme jakékoli napředování města, osobní útoky nám nedávali smysl. I když jsme měli většinu v zastupitelstvu, stejně jsme vytvořili velkou koalici – každý kdo chce pro město něco dělat, dostává prostor, a to i úředníci či lidi úplně mimo městské orgány (a na nich je N. Paka hodně založena). Výborně se „rozjely“ osadní výbor, ve všech packých, krásných vesnických částech.    
Hned prvním a radikálním činem byl přesun radnice z Masarykova náměstí do tehdejší budovy zvláštní školy (dříve okresní soud). Z počátku bylo naším hlavním cílem ozdravění financí a vytvoření funkčního řízení města, a hlavně příprava velkých investičních projektů. Tehdy vznikaly myšlenky na průmyslovou zónu, revitalizaci sídliště, koncepci centra města, plán oprav silnic po městě nebo rozvoj dětských hřišť a parků. Od počátku a dlouhodobě jsme dělali na obchvatu města, bazénu, domově pro seniory, městském kulturním středisku, obou náměstích a řadě menších projektů. A třeba autobusové nádraží bylo vyvoláno akutní možností čerpat na něj dotaci. Z hlediska investičního jsme nyní (říjen 2023) asi na vrcholu – teď ve městě běží možná 10 větších a velkých staveb, ale během pár let skončí přehršel dotací, a možná pak už nebude, kde brát.  
Nová Paka je silná a úspěšná, protože je jednotná. Občas se jede na hraně rizika, pod časovým tlakem nebo s možností, že se něco pokazí. Jinde by do toho už při náznaku někdo hodil vidle a měl by radost z neúspěchu. Věřte, že vůle něco pro město udělat, by se mnohdy tím zhatila, resp. bylo by třeba násobně více energie.  
V posledních letech jsem opustili původní sportovní označení, řada ze zakladatelů už nesportuje, noví členové jsou mnohdy zaměřeni úplně jinak (kultura, životní prostředí, podnikání, vzdělávání), a přešli jsme k názvu PAKA NAVŽDY! Tento název má více významů, zásadní je, že chceme být v Pace až konce svých životů. A pokud bude podpora/zájem občanů, chceme budovat město pro život další (alespoň 2) generace. 
Výročí 25 let si připomínáme slavnostním zasedáním 21. října 2023 od 19:30 v Novopackých sklepích.

Rudolf COGAN, zastupitel města Nová Paka a ekonomický náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

Autor: Miroslav Sazeček