Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj "ROZPOČTOVÉ" zasedání zastupitelstva KHK

"ROZPOČTOVÉ" zasedání zastupitelstva KHK

15. 12. 2020

Dnes,14.12.2020, byl v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválen rozpočet kraje na rok 2021.

"ROZPOČTOVÉ" zasedání zastupitelstva KHK

"ROZPOČTOVÉ" zasedání zastupitelstva KHK

 Vnímáme, nekompromisně zapracováváme nynější poměry. Počítejme s tím, že delší část roku tu (ale hlavně v Německu a Evropě vůbec) bude pandemie. 
Pak (i zároveň) bude hospodářská krize – tlumící opatření (různé dotace) vlády jen odkládají restrukturalizaci hospodářství, tvoří clonu, závoj, oponu, která se nakonec zvedne. Asi chápeme, že v řadě odvětví pracovníci přebývají a jinde zase chybí. Až po skutečné krizi začne konjuktura. Takže rok 2022 bude kritickým, už se vyčerpají všechny rezervy, nebudou peníze na investice, začnou se omezovat veřejné služby. 
Mimo dopady pandemie se tak potýkáme s politickým cyklem, do voleb bude obrovská nejistota a vlastně i po volbách než se to přenastaví. Nová vláda po podzimních volbách definitivně nebude mít důvod a ani prostor řešit samosprávy. 
Nesnažme se dělat nic navíc, nedostaňme se do pozice města Olomouc, kde vlastní příjmy jsou 2 miliardy a 20 milionů, ale divadlo a filharmonie stojí 200 mil. Kč. Pokud chtějí investovat, tak si půjčují. Náhoda, četl jsem o tom „problému“ ve čtvrtečních Hospodářských novinách na str. 4 vlevo uprostřed. Dluh toho města je již přes 2 miliardy. Taky kraj je tam nejzadluženější, a obce jsou tam v průměru nejzadluženější v ČR. 
Tady u nás v kraji i obcích je jiná Schuldendisciplin. Až do března 2020 hospodařil náš kraj bez dluhů. 16. března jsme začali čerpat úvěr na náchodskou nemocnici, již jsme vyčerpali 600 mil. Kč a 300 mil. Kč ještě bude na přístroje. Původně jsme ve schváleném rozpočtu počítali jen s 400 mil. Kč čerpáním. Cca půl miliardy Kč tak letos sanovalo výpadky v příjmech. Splácení úvěru je sjednáno v letech 2022 až 2026 (180 mil. Kč ročně).
Rozpočet budiž kotvou, zajišťující alespoň základní existenci plnění krajských úkolů, ale vystavující stopku snění a flákačství.    
Daňové příjmy jsou plánovány 4,5 miliardy Kč. Je to o 137,2 mil. Kč méně, než činil schválený rozpočet na rok 2020. Příspěvek na výkon státní správy bude navýšen na 113,6 mil. Kč (o 12 %). Jinak se nedaňové příjmy v objemu 240,9 mil. Kč meziročně se snižují o 25,2 mil. Kč (způsobeno novým zatříděním plateb za odebrané podzemní vody do daňových příjmů kraje), zejména jde o odvody příspěvkových organizací a příjmy z pronájmů majetku kraje. 
Celkově příjmy navrhuji ve výši 4.859 mil. Kč. V mojí hlavě to je ovšem plus, minus 200 milionů Kč (po nočním zasedání sněmovny a prvním nástřelu dotačního programu REACT-EU to ale lítalo plus minus 700 mil. Kč).     
Výdajová část vychází z příjmů (dopad pandemie) a řeší nejpodstatnější provozní nároky odvětví, nutné investiční výdaje a schválené akce a projekty. Návrh kryje 
- kofinancování a předfinancování v objemu 372,5 mil. Kč, 
- výdaje na údržbu komunikací 529,5 mil. Kč, 
- dotační fond je navrhován ve výši 85,2 mil. Kč, 
- na průmyslovou zónu 60,0 mil. Kč, 
- FRR je zapracován ve výši 339,5 mil. Kč.
Vodohospodářské akce budou hrazeny obcím jen z příjmů poplatků za odebrané množství podzemní vody v předpokládané výši až 30,0 mil. Kč. 
Rezerva jen 4,3 mil. Kč. Celkový objem výdajů je navrhován 4.859 mil. Kč. 
Rozpočet na rok 2021 je tedy navrhován jako vyrovnaný. Pokud jde o možnost čerpat úvěr, jsme solventní, není problém. Ale s ohledem na vývoj hospodářského cyklu a naši averzi k dluhům by to bylo předčasné. Teď se musíme přizpůsobit novým podmínkám a nejprve utlumit nebo zrušit zbytnější provozy a dotace poskytované krajem, dále promyslet a připravit investice. Až to vše uděláme a krize bude nejhlubší, pak můžeme využít situace a brát úvěr na investice. 
Hlavní úkoly pro další případné změny v rozpočtu vidím výdaje na: 
1. investice do zdravotnictví, 
2. objekty sociálních služeb, 
3. veřejnou dopravu, 
4. projekty Dotačního fondu, 
5. provoz sociálních služeb.

Rudolf  COGAN, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

Autor: Miroslav Sazeček