Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj REPORTÁŽ O ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI, PSANÁ V KRKONOŠÍCH

REPORTÁŽ O ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI, PSANÁ V KRKONOŠÍCH

3. 4. 2019

Vzdělaná společnost, velmi bohulibé téma, řešené celých 30 let od zrušení vedoucí úlohy KSČ. Leccos se zlepšilo, máme mnoho vysokých škol,
některé s geniálními studujícími, kteří stačí absolvovat pětileté studium za 2 roky. Ale problematika školství, škol, kde by mělo býti vzdělávání rozvíjeno a
o něj pečováno, se řeší mnoho let, celkem s 19 ministry školství, v průměru jeden ministr „sloužil“ 1,58 roku. Řeší se s většími či menšími mírnými posuny správným směrem a kroky, krůčky zpět.

REPORTÁŽ O ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI, PSANÁ V KRKONOŠÍCH

REPORTÁŽ O ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI, PSANÁ V KRKONOŠÍCH


   Vzdělaná společnost bylo také tématem semináře institutu moderní politiky ISTAR, který založilo naše politické hnutí STAN, prvním počinem tohoto institutu byl seminář o vzdělané společnosti, konaný v Národní
technické knihovně v Praze, 29.3. 2019. 
    Přednášelo zde mnoho odborníků, rektor MU Mikuláš BEK, Jiří DRAHOŠ a Lenka ŠTĚPÁNOVÁ z České středoškolské unie. Inspiraci pro naše školství přednesli velvyslanci Norska a Finska. 
     Ale i v našem Královehradeckém kraji je základní škola, která může býti inspirací pro další základní školy.
    Navštívil jsem základní školu, která sídlí v Dobřany v Orlických horách. 
 Žáci této školy navštěvují školu s radostí, nenudí se v ní a letní prázdniny jim připadají dlouhé, prostě se těší na další školní rok a současně mají tito žáci měřitelné úspěchy.

Mají úspěchy měřené v rámci ČR, prostě vyhráli „nevyhlášené mistrovství
Republiky“. Řečeno odborně, byli skvěle hodnoceni v testech mezinárodního šetření PISA 2015. Vyhráli ve 3 disciplínách a ve čtvrté byli druzí.
    Politické hnutí STAN "vyznává" zásadu o subsidiaritě, tzn. problémy řešíme tam, kde je můžeme vyřešit, tzv. "od spoda".
    Takto se k tomu postavil i pan ředitel ZŠ Jan GRULICH a za 13 let se může pochlubit nespornými úspěchy.
     Jistě si nemyslí, že má patent na řešení problematiky školství, ale proč nezačít právě podporou úspěšné základní školy. Vždyť STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ "vyznávají" zásadu, že má být podpořen právě ten, kdo si
významnou podporu zajišťuje sám, se svými učiteli. 
    Nyní škola TRIVUM PLUS v Dobřanech, prochází rekonstrukcí.
Během rekonstrukce školy, vyučování probíhá v náhradních prostorách motokrosového závodiště. I v těchto podmínkách jsou žáci spokojeni, méně už hygienik, který panu řediteli mnohé „vytýká“.
    Neměl by být spíše odměněn, alespoň pochválen, že zajistil náhradní prostory pro žáky a žáci jsou spokojeni? 
.
    Nejsem starostou Dobřan ani rodičem, který má své děti v ZŠ Dobřany, právě proto mohu tuto školu chválit a vzdávat jí obdiv. Podporu této škole můžeme vyjádřit svým obdivem, případně návštěvou.
    Dámy starostky a páni starostové, radní a zastupitelé obcí a měst, pokud se chcete inspirovat základní školou, tam kde to tzv. „funguje“, objednejte se u pana ředitele GRULICHA.

Mně se věnoval i v pátečním odpoledni, s lehkostí a úsměvem mi odpovídal na všechny položené otázky.
Toliko krátký report o dobré praxi základní školy TRIVIUM PLUS, kterou se může pochlubit malá obec Dobřany v Orlických horách. Mimochodem tato obec má méně obyvatel, než je počet žáků této základní školy.


Ing. Miroslav SAZEČEK
člen KO STAN Královéhradeckého kraje

 

Autor: Miroslav Sazeček