Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj REKONSTRUKCE silnice Radim - Dřevěnice

REKONSTRUKCE silnice Radim - Dřevěnice

15. 2. 2022

V radě Královéhradeckého kraje jsme v pondělí schválili výběr společnosti EUROVIA CS, a.s. pro rekonstrukci silnice „III/2864 Radim - Dřevěnice“. Jde o silnici III/2864 v úseku od začátku obce Radim po křižovatku s III/2861, tedy k začátku obce Dřevěnice – ke křížku,  a následně až od konce obce Dřevěnice po křižovatku s I/16 Na Špici. Přes obec Dřevěnice se tak nyní dělat nic nebude.   

REKONSTRUKCE silnice Radim - Dřevěnice

REKONSTRUKCE silnice Radim - Dřevěnice

V obci Radim půjde o sanace okrajů vozovky, rozfrézování krytu, provedení recyklace za studena s přidáním cementového a asfaltového pojiva a položení nového dvouvrstvého asfaltobetonového krytu se zachováním stávající nivelety. Součástí rekonstrukce bude výměna betonových obrub u stávajících chodníků a výměna uličních vpustí. V úsecích mimo obce dojde k provedení sanací okrajů vozovky, rozfrézování krytu, provedení recyklace za studena s přidáním cementového a asfaltového pojiva a položení nového krytu. Dále budou pročištěny příkopy.
Ve lhůtě pro podání nabídek bylo doručeno 5 nabídek. EUROVIA učinila nejnižší nabídku částkou 24.244.200,00 Kč (bez DPH), druhá nejnižší byla 26,7 mil. Kč.
Harmonogram prací bude znám až po podpisu smlouvy, vzhledem ke komplexnosti rekonstrukce bude třeba i uzavírka, tedy jako to bylo směrem na Soběraz.

Rudolf COGAN, náměstek hejtmana pro ekonomiku

Autor: Miroslav Sazeček