Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj PREZIDENT A JEHO SLIB

PREZIDENT A JEHO SLIB

14. 3. 2023

Ve čtvrtek 9. března proběhne inaugurace prezidenta republiky, která je jedním z nejslavnostnějších státních aktů. Inaugurace má řadu ceremoniálních rituálů, ale jejím jednoznačným epicentrem je slib prezidenta republiky. 

PREZIDENT A JEHO SLIB

PREZIDENT A JEHO SLIB

Slib prezidenta republiky se skládá do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor Parlamentu ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Jedná se o akt, který má i zcela zásadní právní důsledky. Pokud by slib prezident odmítnul, nebo ho složil s výhradou, hledělo by se na něj, jako by nebyl zvolen. Prezident se ujímá úřadu právě až složením slibu, a až od tohoto dne začíná běžet i jeho pětileté volební období.
Slib prezidenta České republiky zní:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“
Byť se žádný takový slib nevyhne určité patetičnosti, tak v případě Ústavy, která je základním kamenem naší státnosti, je to zcela na místě. Na výkon funkce prezidenta bychom se měli dívat právě prizmatem tohoto slibu. Je nepochybně vodítkem pro řádný způsob výkonu funkce a jeho dodržování by mělo být samozřejmostí. Prezident musí hlavně ctít skutečnost, že je ochráncem Ústavy, a nikoliv jejím uzurpátorem. Měl by naopak urputně bránit i ústavní zvyklosti a principy demokratického právního státu.
Po delší době „temna“ máme prezidenta, kterému by nemusely být tyto hodnoty lhostejné. Z jeho slov plyne hluboká úcta k Ústavě a právnímu státu. Až čas však ukáže, zda naše naděje budou naplněny a budeme si moci našeho prezidenta znovu vážit tak jako Václava Havla. Pevně věřím, že nás nezklame.

Josef COGAN, předseda poslaneckého klubu STAN

 

Autor: Miroslav Sazeček