Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj POSLEDNÍ rada KHK kraje, volební období 2016 -2020

POSLEDNÍ rada KHK kraje, volební období 2016 -2020

29. 10. 2020

19. října 2020 se uskutečnilo poslední zasedání rady Královéhradeckého kraje ve volebním období 2016 - 2020

POSLEDNÍ rada KHK kraje, volební období 2016 -2020

POSLEDNÍ rada KHK kraje, volební období 2016 -2020

  19. října se konala poslední schůze „staré“ rady kraje. Funkcionaříme od listopadu 2016, kdy bylo do funkce zvoleno 9 nových radních kraje – nikdo z nich nebyl v radě v období předchozím. V radě byli zástupci 6 politických stran, a tak nebylo jednotné politické vedení - byl prostor pro iniciativu a práci každého jednotlivce.
Pokud jde o výstupy z činnosti kraje, dovolím si ryze subjektivní výběr toho, co považuji za důležité. Úplně dopředu dám čerpání evropských dotací, více jak miliardu Kč ročně jsme „absorbovali“ bez jakéhokoli zaváhání, i když o smyslu některých projektů nejsem přesvědčen. 
Z hlediska věcného jsou mi na prvním místě silnice. Staví se dálnice do Jaroměře, a kraj mnoho přispěl i ve vyjednávání trasy až do Lubawky. Každý rok se bezproblémově investovalo do výstavby a modernizace krajských silnic, kraj začal dělat obchvaty měst! Ročně šla takto do silnic více jak miliarda Kč. Pokud jde o krajem dotovanou veřejnou dopravu, tak mimořádným krokem je úspěšné dokončení autobusového tendru na dobu 10 let. Nejsem si ale jist, zda náš kraj může trvale platit tolik spojů, mnohdy skoro prázdných.   
Pokud jde o zdravotnictví, situace v nemocnicích se stabilizovala. Majstrštykem je zcela nová nemocnice v Náchodě, povedlo se vše – aktualizace projektu, soutěž na dodavatele stavby a hlavně jsme uhlídali vlastní výstavbu bez většího překročení rozpočtu. Nebyla ovšem síla na divestice, efektivitě zdravotnictví by likvidace některých provozů pomohla.  
Divestice se ovšem zdařily ve školství, jako tzv. optimalizace. Ředitelé krajských středních škol prošli konkurzy. Ve školách se hodně pokročilo v IT řešeních. Poslední relevantní kapitolou jsou pro mě sociální služby. Po letech stagnace se rozběhla projekce a výstavba 5 nových domovů pro seniory, a dostáváme na to i dotace. Zvýšilo se spolufinancování ze strany uživatelů i obcí.   
Celkově hodnotím období 2016 - 2020 za dvě, chybí mi aktivní likvidace nepotřebných krajských zařízení.

Rudolf  COGAN, radní kraje pro finance

Autor: Miroslav Sazeček