Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj PODPIS koaliční smlouvy ODS a STAN+VČ, 30.6.2020 pro krajské volby 2020

PODPIS koaliční smlouvy ODS a STAN+VČ, 30.6.2020 pro krajské volby 2020

30. 6. 2020

Cílem nového spojení je využít širšího politického kontextu tradiční politické strany jako je ODS, spolu s pohledem „z první linie“ hnutí STAN a regionálního patriotismu Východočechů pro to, abychom společnými silami definovali skutečné priority našeho kraje a současně dokázali prosazovat jeho zájmy i v rámci ovlivňování celostátní politiky. Koalice ODS, STAN a Východočeši chce společně také reagovat na volání nemalé části veřejnosti po spolupráci, a nikoliv dalším štěpení politických subjektů, a být tak příkladem či prubířským kamenem pro možnou budoucí spolupráci i na celostátní úrovni.

PODPIS koaliční smlouvy ODS a STAN+VČ, 30.6.2020 pro krajské volby 2020

PODPIS koaliční smlouvy ODS a STAN+VČ, 30.6.2020 pro krajské volby 2020

 

Toto spojení není narychlo „upečenou“ či pouze účelově sestavenou volební koalicí, ale vzešlo z již prověřené a výsledky podložené spolupráce v uplynulém období, kdy se ve svěřených úsecích samosprávy i díky aktivní činnosti 4 radních za ODS, STAN a VČ zejména podařilo více jak zdvojnásobit investice do silnic, postavit zcela novou budovu náchodské nemocnice za 1,6 miliardy Kč, zkvalitnit střední školy a investovat do nich 1,5 miliardy Kč. Vše při doplacení dluhů kraje částkou 450 mil. Kč a nastavení nových pravidel pro zajišťování dopravní obslužnosti. 

Základními společným východisky pro činnost krajských i obecních samospráv je odpovědná a otevřená politika, - tedy vyrovnané hospodaření, transparentnost, úspory v provozu a nárůst skutečných investic. Nebudeme-li pořádně hospodařit, budeme v kraji jezdit po rozbitých silnicích do nevyhovujících nemocnic, ve kterých budou podprůměrní lékaři (protože ty dobré nebudeme moci zaplatit) a studovat v zašlých budovách středních škol s vybavením nevyhovujícím současným požadavkům výuky, kde budou špatně placení nekvalifikovaní kantoři“, říká JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D., advokát a zastupitel KHK, který je na 3. místě společné kandidátky.

Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje a „dvojka“ kandidátky, ke společné cestě pro další volební období dodává: „Do voleb před 4 lety jsem šla mnohaletými zkušenostmi především z regionální politiky, čerstvou zkušeností poslankyně a ambicemi měnit věci k lepšímu. Dostala jsem důvěru řídit oblast školství, kultury a sportu, kde mne čekalo hodně dlouho neřešených problémů i řada nepopulárních rozhodnutí. Nejsem člověk, který dělá jen líbivá a prázdná gesta, jsem zvyklá naslouchat a problémy řešit a věřím, že se mi i mnohé povedlo. Jsem týmový hráč. Do budoucna chci být součástí vedení kraje, které si důvěřuje, spolupracuje a vzájemně se podporuje. A to je pro mne spolupráce s kolegy, kteří tyto hodnoty prokázali již v uplynulém období, v čele s Martinem Červíčkem jako hejtmanem, který se umí rozhodnout, důvěřovat svým kolegům a nastavit společnou cestu.  Jedině tak budeme moci využít dosavadní společnou zkušenost, znalost problémů i priorit, a díky tomu efektivně dotáhnout věci započaté a systémově a jako dobří hospodáři řešit ty dosud nevyřešené“.
Lídrem společné kandidátky ODS plus STAN a Východočeši se stal senátor za volební obvod Náchodsko a 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v..  „Mým celoživotním mottem, s nímž jsem vstupoval i do veřejného života jako politik, je Kde je vůle, tam je i cesta, a řídím se jím dodnes. Politika je pro mne službou veřejnosti a té jsem sloužil nejprve mnoho let v uniformě, kdy jsem odpovídal za bezpečnost České republiky a poslední 4 roky jako politik. V politice je třeba nacházet kompromisy, aniž by tyto měly za následek zklamání víry v to, co děláme a ztrátu důvěry voličů. Přesto jsem stále přesvědčen, že politika má být prostředkem k tomu, jak pomoci řešit problémy obyvatel našeho kraje, naší země. Proto jsem se na to dal, a proto v tom chci pokračovat. Nejsem ten, kdo vzdává bitvy, uhýbá před překážkami a nechci se spokojit s polovičatými výsledky. Jsem připraven vést spolu se svými kolegy, s nimiž jsem měl možnost si ověřit fungující a smysluplnou spolupráci již v uplynulém období, nejenom kandidátku, ale v nadcházejícím volebním období i náš kraj zodpovědně, kompetentně, rozhodně a bezpečně. A to i v jakékoliv nečekané situaci. Jsem připraven využít svou vůli, manažerskou zkušenost, znalost konkrétních problémů v našem kraji, i možnosti lépe prosazovat a hájit regionální zájmy díky své účasti na celostátní politice v prostředí Senátu PČR, nejen v oblasti dopravy, ale k řešení problémů a vytváření lepších podmínek pro život občanů Královéhradeckého kraje ve všech oblastech. Věřím však, že více než všechny sliby, budou pro mou kandidaturu a případně získání hlasu voličů, nejvíce relevantním argumentem mé dosavadní výsledky. Důvěřuji i všem dalším kandidátům na společné kandidátce, že své voliče přesvědčí zejména svou kompetentností a výsledky, aby pro ně dát svůj hlas, bylo dobrou volbou. Budeme vést slušnou volební kampaň bez napadání, s důrazem na konkrétní krajský program“.

 

Autor: Miroslav Sazeček