Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj PEVNOSTNÍ MĚSTO CÍSAŘE JOSEFA II.

PEVNOSTNÍ MĚSTO CÍSAŘE JOSEFA II.

22. 6. 2021

 I my tvoříme příběh Kladského pomezí… Poznejte osudy míst a osob, které společně s námi tvoří příběh našeho regionu.

PEVNOSTNÍ MĚSTO CÍSAŘE JOSEFA II.

PEVNOSTNÍ MĚSTO CÍSAŘE JOSEFA II.


 Pevnost Josefov - Bastion No. I a podzemí je unikátním pevnostním městem a jedním z nejrozsáhlejších podzemních obranných systémů v Evropě, který okouzluje historiky, turisty i filmaře z celého světa. 
 Pevnost vznikla na strategicky významném návrší nad řekou Metují na místě bývalé obce Ples za účelem ochrany východních Čech před vpády pruských vojsk. Základní kámen byl položen 3. října 1780. Po sedmi letech výstavby byl komplex připraven k obléhání a předán do užívání vojsku. Budování dalších částí a civilní zástavby pokračovalo i poté. Jméno Josefov město získalo na počest císaře Josefa II. v roce 1793.

Autor: Miroslav Sazeček