Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj OBLÍBENÁ VOLEBNÍ TÉMATIKA

OBLÍBENÁ VOLEBNÍ TÉMATIKA

7. 11. 2023

Ráda bych vám prezentovala tisky spadající do mé oblíbené volební agendy. Oblíbené proto, že předkládané tisky jsou jednak konsensuální a panuje na nich široká shoda, což je ve sněmovně, bohužel, velmi vzácný úkaz a za druhé je to další krok k posílení robustnosti právního státu, což osobně považuji za základní kámen vždy křehké a poslední dobou ve veřejném prostoru značně okopávané demokracie. 

OBLÍBENÁ VOLEBNÍ TÉMATIKA

OBLÍBENÁ VOLEBNÍ TÉMATIKA


Cílem novely Ústavy, o níž se bohužel při předchozích čteních hlasovalo velmi pozdě v noci a myslím, že se jí nevěnovalo dostatek pozornosti, kterou si bezesporu změna Ústavy zaslouží je:
1) zavedení stálých volebních obvodů pro volby do Senátu 
2) stanovení pevného termínu konání řádných voleb do Senátu a do zastupitelstev obcí a krajů na první celý týden měsíce října. 
Hlavních deset "novot" u voleb:
1) Ze zahraničí půjde volit i do Evropského parlamentu, což doposud nebylo možné, a to své kandidáty nikoli kandidáty země EU, kde hlasují. Ve třetích zemích nemohli hlasovat vůbec.  
2) O zachování dvoudenního hlasování jsem již hovořila -  a v této souvislosti je třeba zmínit, že nadále vedeme diskuze o zjednodušení komunálních voleb zvláště například ve statutárních městech.
3)  Digitalizujeme – zavádíme Informační systém správy voleb (ISSV): 
• Jednotný seznam voličů;
• Registr kandidátních listin; 
• Registr okrskových volebních komisí; 
• Nástroj ePetice
Když k tomu přidáme chystanou e-dokladovku, tak už je to poměrně velký krok. Představte, si že k příštím volbám prostě půjdete jen s mobilem.
Nově budou ve veřejném rozhraní informačního systému správy voleb k dispozici náhledy hlasovacích lístků – pro větší přehled a zorientování se.
4) O voličský průkaz bude možné si zažádat na portálu veřejné správy, písemně, nebo osobně u kteréhokoli obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu a určit si úřad, kde si žadatel průkaz vyzvedne nebo který jej žadateli zašle – velmi praktické hlavně pro studenty, ale pro mnoho lidí, kteří pracují nebo žijí mimo své trvalé bydliště.
5) Možnost jednorázové změny příslušnosti k volebnímu okrsku – jednodušší alternativa voličského průkazu pro případy, kdy volič předem ví, v kterém okrsku odlišném od jeho domovského bude hlasovat – to lze využít např. v okamžiku, kdy člověk ví, že bude trávit dovolenou na určitém místě. 
6) Nově nelze omezit svéprávnost k výkonu práva. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. (Pro úplnost se poznamenává, že dle průzkumu provedeného Ministerstvem vnitra u obecních úřadů se překážka ve výkonu aktivního volebního práva týkala v roce 2019 celkem 10 309 osob.)
7) Zákon zpřesňuje pravidla pro asistenci ve volební místnosti – odstraňuje některá neúčelná omezení, mimo jiné nevyžaduje, aby asistent měl aktivní volební právo v daném druhu voleb.
8) Zákon umožňuje hlasování do přenosné volební schránky i v blízkosti volební místnosti v případě, že by nebyl fyzicky možný přístup voliče do volební místnosti.
9) V souladu s doporučením Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) se výslovně upravuje postavení volebních pozorovatelů mezinárodních organizací, kteří mají právo být přítomni při hlasování a sčítání hlasů ve volební místnosti.
10) Obligatorní užití on-line formuláře pro sestavení kandidátní listiny (pouze ve volbách do zastupitelstev obcí půjde o fakultativní možnost – tedy oba způsoby jsou zachovány) .
Závěrem je tedy třeba říci, že těmito návrhy se snažíme učinit volební systém tzv. více volič friendly, usnadnit výkon volebního práva a tedy podpořit demokratický systém
Zároveň je zde třeba se ohradit vůči jakýmkoli dezinformacím, kde se objevují teze, že novou úpravou by mohlo dojít k jakékoli manipulaci s výsledky nebo při sčítání. Je to přesně naopak. Nové systémy zamezí duplikacím a usnadní výkon volebního práva, což už bylo popsáno výše. Tuto agendu připravovala již bývalá garnitura – a zároveň je tato agenda projednaná s kladným výsledkem i s opozicí a já se těším na její klidné projednání v obou parlamentních komorách.

Lucie POTŮČKOVÁ, poslankyně PS PČR

Autor: Miroslav Sazeček