Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj NOVÁ PAKA přístavba u školky na sídlišti

NOVÁ PAKA přístavba u školky na sídlišti

16. 10. 2023

Nová Paka už zahájila přístavbu u školky na sídlišti, i ve městě u školky vyroste příští rok nová třída. Dál se zahustí investiční peklo v Nové Pace - kousek od školky už dopravu omezuje přístavba domova pro seniory. A v pondělí 9. 10. 2023 se také rozbíhá rekonstrukce MKS. 
Nová Paka rozšiřuje obě školky pomocí dotací. Za 3 až 5 let a bude po dotacích z Evropské unie, a naše města a obce je třeba za evropské peníze dovybavit teď.

NOVÁ PAKA přístavba u školky na sídlišti

NOVÁ PAKA přístavba u školky na sídlišti

Např. i obchvat Nové Paky je spolufinancován z EU. 
Kapacita škol a zařízení pro děti je obecně nedostatečná. Radim Sršeň, starosta a náměstek ministra pro místní rozvoj, i Věra Kovářová, místopředsedkyně poslanecké sněmovny, se problematice MŠ dlouhodobě věnují a informovali mě, že trvá dotační možnost pro obce, která je málo čerpaná a je v ní hodně peněz. Je to výzva NPO Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., poskytovatel dotace je: Ministerstvo práce a sociálních věcí, (výzva 31_22_045).
Výše podpory je 100 % uznatelných výdajů a DPH je uznatelným výdajem, vše do částky 25 mil. Kč. Termín pro podání žádostí prodloužen do konce února 2024, realizace do 31. března 2026
Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Za novou dětskou skupinu se nepovažuje situace, kdy byla na daném místě před realizací předkládaného projektu dětská skupina již evidována a evidence byla zrušena, a to bez ohledu na subjekt provozovatele.
Podporovanými aktivitami jsou:
• nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků),
• výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny.
Udržitelnost projektu je 5 let, v následujících 5 letech je možné tento provoz změnit na jiný typ služby
sloužící občanům (např. oblast sociálních služeb, vzdělávání apod.).
Odkaz na další informace: https://www.mpsv.cz/.../2014-sb.-o-poskytovani-sluzby...
Úspěšné projekty
• obec Lhota (https://www.esfcr.cz/.../FZt5r5miZ003/content/detskaskupina-
pro-obec-lho-1)
• Městské jesle Chotěboř Městské jesle Chotěboř: Chotěboř (chotebor.cz)
• obec Morkůvky– Dětská skupina Peřinka: Titulní stránka (dsperinka.cz)

JUDr.Ing. Rudolf COGAN, Ph.D., zastupitel města Nová Paka

Autor: Miroslav Sazeček