Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Nová expozice s modelem města Vrchlabí

Nová expozice s modelem města Vrchlabí

31. 1. 2020

Krkonošské muzeum vystavilo rozměrný prostorový model Vrchlabí. Je součástí nové expozice ve Čtyřech domcích, přibližující stavební vývoj města, které ve středověku vzniklo jako vesnice. 

  Nová expozice s modelem města Vrchlabí

Nová expozice s modelem města Vrchlabí


Byl jsem pozván na vernisáž výstavy a velmi rád jsem se zúčastnil. Doporučuji všem, aby si novou expozici s modelem někdejšího Vrchlabí zašli prohlédnout pro svoji osvětu i poučení. Pro nás všechny je důležité vnímat, jak se město rozvíjelo i s případnými chybami. Na modelu, a především ve skutečnosti, si uvědomíme, na jak mnoho rozmanitých věcí muselo město ve svém vývoji reflektovat. Např., že voda teče z kopců a končí v Labi. Proto vše v podzemí muselo být uděláno s tímto zřetelem. Neodmyslitelné jsou mosty, které rozhodují o průchodnosti a průjezdnosti, především v souvislosti s dopravním systémem, který v dnešní době nabývá obrovského významu. Poučení i pro nás, že nesmíme udělat chybu. Příkladem byl někdejší záměr více zkapacitnit pro dopravní tranzit silnici za klášterem. Komunikaci vedoucí v blízkosti hřbitova, muzea, kde má být spíš klidovější zóna. Dnes víme, že bychom se dopustili zásadního pochybení. Musím doplnit, že svým způsobem o rozvoji města rozhodují investoři. Přijdou do území a tvrdě prosazují někdy takové nápady, které opravdu není možné realizovat. Vždy musíme na městě rozhodovat s rozvahou o tom, co chceme a co bude, a věci velice pečlivě promýšlet.
                                                              Jan Sobotka

Foto: D.Palátková

Autor: Miroslav Sazeček