Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj MAS, venkov ČR a EU

MAS, venkov ČR a EU

25. 9. 2023

Další dvě schůzky jsme měli se zástupci MAS. A co je to vlastně ta MAS? 

 

MAS, venkov ČR a EU

MAS, venkov ČR a EU

S MAS (Místní akční skupinou) se setkáváme skoro ve všech zemích Evropské unie. Spojuje sídla s méně než 25 000 obyvateli, tedy území, pro které EU používá společný výraz venkov. Vzájemná spolupráce se řídí základními sedmi principy metody LEADER. Jedná se o přístup „odspoda nahoru“, partnerství veřejných a soukromých subjektů – tedy hlavně obcí a firem, tvorba místní rozvojové strategie, inovativnost v řešení problémů venkovských regionů, síťování a výměna zkušeností mezi aktéry rozvoje, spolupráce v rámci společných projektů místních akčních skupin v rámci státu, EU a dalších zemí. Evropské instituce prosazují komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) pro přerozdělení dotací na venkově – tedy o tom, kam potečou finance si vlastně mají rozhodnout lidi, kteří v daném regionu žijí. V České republice nyní působí na 180 MAS, které pokrývají 82% území, tj. 5200 obcí.
MAS Hradecký venkov vedou dvě dámy paní Jana Kuthanová a manažerka Jana Rejlová. Paní Jana Kuthanová je starostkou Hořiněvse, předsedkyní jak Krajské sítě MAS KHK, tak i Národní sítě MAS. MAS Hradecký venkov se má rozlohu přes 2 kraje (Královéhradecký a Pardubický), čítá 63 obcí s 
32 100 obyvateli. 
Naše debata směřovala především na funkčnost MAS a jejich agendu celkově. Ta se neustále rozrůstá. Nyní se přerozdělují finanční prostředky hned v několika operačních programech. Dále se už několik let věnují vzdělávání – tzv. MAP – což je místní akční plán pro školství. „MASky“ ale mají díky své hluboké znalosti regionu a potřeb subjektů, které v něm působí, velmi širokospektré využití. Nyní například perfektně za fungovali i jako poradenské centrum pro program Nová zelená úsporám light, kde žadatelům pomáhali s dotacemi. 
Byla jsem požádána o to, aby se MAS jako subjekt konečně ukotvily i v našem právním řádu, jelikož současná legislativa je neobsahuje a MAS mají tak oporu pouze v nařízení EU – to je samozřejmě vzhledem k nárůstu agend a finančních prostředků, které přerozdělují, zcela nedostatečné. Je tedy na nás legislativcích, abychom to změnili.

Lucie POTŮČKOVÁ, poslankyně PS PČR

Autor: Miroslav Sazeček