Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj LOMNICKÁ ul.- Nová Paka - "NAPOTŘETÍ"

LOMNICKÁ ul.- Nová Paka - "NAPOTŘETÍ"

23. 11. 2023

 V pondělí rada Královéhradeckého kraje potřetí vyhlásila zakázku „II/284 Nová Paka – Lomnická ulice“. 
Předmětem zakázky je rekonstrukce části silnice II/284 v Nové Pace (ulice Lomnická) včetně chodníků, autobusových zastávek a napojení stávajících vedlejších komunikací. Město Nová Paka a správce vodovodu a splaškové kanalizace zároveň zrekonstruují i sítě dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu. 

LOMNICKÁ ul.- Nová Paka - "NAPOTŘETÍ"

LOMNICKÁ ul.- Nová Paka - "NAPOTŘETÍ"

V souvislosti s rekonstrukcí vybraných sítí budou následně opraveny i navazující místní komunikace města Nová Paka.    
Předpokládané datum zahájení plnění zakázky: 01.04.2024
Doba realizace Díla: 59 + 6 týdnů.


Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 86.880.189,00 Kč bez DPH (bude navyšována o inflaci).
Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj
Cena stavebních prací dle rozpočtu: 24.161.260,00 Kč bez DPH
Cena stavebních prací dle rozpočtu (limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky - navýšení o 10% – maximální cena) 26.577.386,00 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota zakázky celkem vč. inflace bez DPH 27.528.328,00 Kč bez DPH
Zadavatel č. 2 Město Nová Paka
Cena stavebních prací dle rozpočtu 28.941.501,00 Kč bez DPH
Cena stavebních prací dle rozpočtu (limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky - navýšení o 20% – maximální cena) 34.729.801,00 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota zakázky celkem vč. inflace bez DPH: 35 950 077,00 Kč bez DPH
Zadavatel č. 3 Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Cena stavebních prací dle rozpočtu 18.780.393,00 Kč bez DPH
Cena stavebních prací dle rozpočtu (limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky - navýšená o 20% – maximální cena) 22.536.471,00 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota zakázky celkem vč. inflace bez DPH (zaokrouhleno na celá čísla) 23.401.784,00 Kč bez DPH
Celková cena stavebních prací dle rozpočtu (po navýšení limitu o 10%, resp. 20%) 83.843.658 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota zakázky celkem pro všechny zadavatele vč. inflace bez DPH (zaokrouhleno na celá čísla) 86.880.189 Kč bez DPH

Rudolf COGAN, ekonomický náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

Autor: Miroslav Sazeček