Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj KULTURNÍ VÝBOR NOVÁ PAKA 2023

KULTURNÍ VÝBOR NOVÁ PAKA 2023

31. 1. 2023

Ve středu,18.1.2023 se kulturní výbor dohodl, že by bylo dobré v Nové Pace mít o Vánocích venkovní betlém. Při příští schůzi 29. března od 16:00 hodin se projednají konkrétní návrhy. 

KULTURNÍ VÝBOR NOVÁ PAKA 2023

KULTURNÍ VÝBOR NOVÁ PAKA 2023

Převažoval zájem o betlém vyřezávaný. Já bych se nicméně nebránil neobvyklým řešením – kov, kámen, resp. jiný materiál, hologram, případně animace. Ale mohlo by to být uděláno i živými herci. Za mě není ani žádný limit, kde by to mělo být – klidně vedle vánočního stromku na horizontu s pozadím kláštera. Kdo má nějaký podnět/nápad – sem s ním!
Byla to první schůze nového kulturního výboru pro období 2022 - 2026, ve složení: Rudolf Cogan, předseda, Kateřina Stuchlíková, místopředsedkyně, Anna Jiříčková, Pavlína Krejčová, Tomáš Roučka, Jindřich Beneš a Lenka Šulcová
Místostarosta pro kulturu Mgr. Milan Pospíšil informoval o připravovaných investicích. U MKS probíhá finalizace projektové dokumentace pro soutěž, musela být přepracována, plynové vytápění není dotačně podporováno, bude nahrazeno tepelnými čerpadly.
Knihovna bude přemístěna do prostor bývalé Komerční banky (budova ve vlastnictví města – stará radnice). Nyní se posuzuje statika budovy, finalizuje se projektová dokumentace. Financováno by mělo být z dotace MAS. 
Spolkový dům, čp. 325 náměstí – vedle kostela, tam se čeká na dotaci, zatím funguje v suterénu nízkoprahový klub Relax, dále bude budova sloužit pro DDM Stonožka a jako spolkový dům.
Základní umělecká škola: po otevření nové obřadní síně v klášteře bude ZUŠ rozšířena o prostor současné obřadní síně v čp. 1, Masarykovo náměstí (stará radnice).
Starosta Pavel Bouchner informoval o žádosti pana Rumla pronajmout si opět náměstí na pouť. Kulturní výbor s pronájmem souhlasí a navrhuje zvýšení nájmu na částku 200 tis. Kč pro rok 2023. Dále navrhuje umožnit panu Rumlovi přemístit část klidnějších atrakcí (skákací hrad apod.) do Jírových sadů a na prostranství u stromu s lavičkou nad Jírovými sady.  
Kulturní výbor dále doporučil v MKS pořídit platební terminál a vylepšit rezervační systém o možnost nákupu vstupenek on-line bez nutnosti jejich osobního vyzvednutí. 
Výbor finančně podpořil financování minifestivalu Paka plná piva v Jírových sadech dne 10. června 2023 doprovázeného živou hudbou, soutěžemi a představením malých regionálních. V Novopackém pivovaru výbor podpořil tři akce: Májové slavnosti/Revivalový večer (27. 5. 2023), Den otevřených dveří (15. 7. 2023) a Babí léto-Rokový večer (22. 9. 2023).

Rudolf COGAN, zastupitel města Nová Paka

Autor: Miroslav Sazeček