Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Kulový blesk III

Kulový blesk III

21. 2. 2020

Hlavní město státu New York je? Přemýšlejme. … stotisícové Albany. A hlavní město Švýcarska, tak to ani není. Jen orgány konfederace zasedají v Bernu, tedy nikoli ve velkém Curychu nebo větší Ženevě či Basileji. Co mají společného nejúspěšnější demokracie svých kontinentů? Decentralizaci.

Kulový blesk III

Kulový blesk III


U nás se povedlo vymístění vrcholných soudů do Brna. Pokud respektujeme Malou Stranu jako tradiční střed naší země a lokaci pro lokaci vrcholných ústavních orgánů, zbývají nám centrální orgány státní správy, ministerstva a velké státní organizace. V Praze je plno a draho – ostatně vláda plánuje novu administrativní čtvrť. V Praze by mohly vznikat nové byty v centru, snížila by se tam drahota bydlení a poptávka na trhu práce. Naopak vnější kraje se vylidňují, mladí se po studiích nevracejí a zůstávají v Praze. Jak ukazují zahraniční zkušenosti, čtvrtina zaměstnanců se přestěhuje s úřadem. A hodně tak zbude na místní. Domnívám se, že minimálně 3 sídla by mohly být v našem kraji. 
Správa železnic (do 31. 12. 2019 Správa železniční dopravní cesty) plní funkci vlastníka a provozovatele drah (a nádraží) ve vlastnictví státu. Po celé republice má přes 17,5 tisíce zaměstnanců. Generální ředitelství je v Dlážděné ulici u nádraží Masarykova, v Praze má 500 zaměstnanců. V Královéhradeckém kraji se nám skýtá Josefov, tedy část Jaroměř. Brzo sem povede dálnice a je tu i elektrifikovaná trať, rychlé spojení do Hradce Králové, a hlavně do Pardubic, kde je dopravní fakulta Jana Pernera.   
V Josefově sídlí již pracoviště Národního památkového úřadu, a unikátní pevnost se v příštích 50 letech bude muset sanovat. Určitou otázkou je, zda by přímo generální ředitelství NPÚ nemělo být právě v Josefově. NPÚ si ovšem nově rekonstruuje karlínskou Invalidovnu.  
Dále by se k nám do kraje, a to přímo do Hradce Králové hodil Státní úřad pro kontrolu léčiv. Nyní sídlí v Praze ve vilové čtvrti u Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (v Praze 450 zaměstnanců). Zde je jeden silný a zásadní argument: v Hradci je vysoce specializovaná Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy a ještě další dvě fakulty, kde je farmakologie oborem – na fakultě vojenského zdravotnictví a lékařské fakultě. Budovy a pozemky v Praze by převzala sousední fakultní nemocnice nebo přímo 3. lékařská fakulta, a rozšíření vzdělávání lékařů je teď státní prioritou.   
Grantová agentura ČR také nemusí sídlit v Praze. A pomohlo by to k odstranění pochybnosti, že straní pražským vědcům. Je to totiž státní organizace podporující základní výzkum - rozděluje státní peníze prostřednictvím tzv. grantů. Jde o cca 50 zaměstnanců nyní sídlících v Dejvicích v tzv. Hadovka Office Parku. Novým sídlem by mohla být v některá z bloku jezuitských budov v Jičíně. Je to volný majetek města, a do 50 let bude muset být obnoven, a pokud možno oživen; vědecká instituce je ideální náplň. V horizontu 10 let bude Jičín napojen na dálniční síť s dobrým nasměrováním na Moravu. 
Přemísťování mezi městy však není hlasem doby. Komunikace probíhá pomocí informačních technologii. „IT tygr“ Estonsko bez problémů přesunul alespoň částečně 40 úřadů do menších města. Možná to pro nás bude i stimul pro „upgrade“ dálkové komunikace.   
  
Rudolf  COGAN, radní Královéhradeckého kraje

 

 

Autor: Miroslav Sazeček