Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj soutěží opravy silnic na rok 2024

Královéhradecký kraj soutěží opravy silnic na rok 2024

31. 12. 2023

Kraj už soutěží souvislé opravy silnic na příští rok. Jako první rada kraje schválila vítěze prací na úseku Chomutice – Obec Třtěnice, tedy č. III/32754.

Královéhradecký kraj soutěží opravy silnic na rok 2024

Královéhradecký kraj soutěží opravy silnic na rok 2024

 Byl jsem přímo ve výběrové komisi a nejnižší byla nabídka COLAS CZ, a. s. za 13.440.000 Kč (bez DPH), druhá nejlevnější byla nabídka za 14,9 mil. Kč. Projektová cena, tedy cena vycházející z letošních cen ve stavebnictví byla 23,8 mil. Kč, jde tak o snížení 44 %. U složitějších staveb se takových úspor nedosahuje, ty se v soutěžích pohybují jen těsně pod projekčními cenami. Nyní se třeba rozbíhá soutěž na silnici Butoves - Milíčeves.
Práce mezi Chomuticemi a Třtěnicemi by měly započít v květnu 2024.

Rudolf COGAN, ekonomický náměstek hejtmana

 

Autor: Miroslav Sazeček