Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, rozpočet na rok 2023 schválen

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, rozpočet na rok 2023 schválen

12. 12. 2022

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo, před týdnem, rozpočet kraje na rok 2023. 
Rozpočet na rok 2023 jsem navrhl jako schodkový ve výši 220 milionů Kč. Celkový objem příjmů je ve výši 5 miliard 751 milionů Kč.

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, rozpočet na rok 2023 schválen

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, rozpočet na rok 2023 schválen

V návrhu je uvažováno se zvýšením daňových příjmů o 13 % v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2022, návrh vychází z aktuálního vývoje inkasa sdílených daní, který se v průběhu roku 2022 vyvíjel příznivě a díky tomu ani letos nebylo potřeba čerpat z nového investičního úvěru. Konkrétně na rok 2023 navrhuji daňové příjmy částkou 5 miliard 350 milionů Kč, což je o 615 milionů Kč více, než činil schválený rozpočet na rok 2022.
Výdajová část vychází z možností příjmové základny a řeší nejpodstatnější provozní nároky odvětví, nutné investiční výdaje a schválené akce a projekty. Naším cílem je především finančně krýt zásadní stavební investice v jičínské, trutnovské a rychnovské nemocnici i v řadě domovů pro seniory, a to i za použití úvěru, nebude-li zbytí. Každoroční miliarda do krajské silniční sítě je vedle toho náš základní politický závazek. Celkový objem výdajů je navrhován ve výši 5 miliard 971 milionů Kč.
Financování, jako složka rozpočtu, v roce 2023 plánuje  400 milionů Kč zapojení nového úvěru od České spořitelny na velké investiční akce v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. Tento úvěr byl sjednán v roce 2021 v částce 1 miliarda 200 milionů Kč a zatím nebyl čerpán. Součástí financování je na druhou stranu 2. splátka úvěru od Komerční banky ve výši 180 milionů Kč (splátky do roku 2026). Proto je rozpočet kraje formálně schodkový v částce 220 milionů Kč
Rozpočtově kraj směřuje do poklidnějších dob, a to i když je vysoká inflace. Dva roky covidu a následný nárůst cen energií byly problémem větším, v podmínkách pádivé inflace už umíme pracovat. A začínající recese může být velikou příležitostí pro další stavební investice v kraji, ty tak budou pořízeny za lepších podmínek, nadto s využitím evropských dotací.

Rudolf  COGAN, náměstek hejtmana pro ekonomiku

Autor: Miroslav Sazeček