Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Krajský sněm Starostů a nezávislých Královéhradeckého kraje

Krajský sněm Starostů a nezávislých Královéhradeckého kraje

19. 4. 2012

Oficiální zápis z krajského sněmu Starostů a nezávislých Královéhradeckého kraje

 

 
IV. Krajský sněm Starostů a nezávislých Královéhradeckého kraje Zelený dům, Miletín 19. dubna 2012
 
1. Zahájení a schválení programu sněmu 
Zahájení v 16:20 
Úvodní slovo pan Jan Kopelent a PhDr. Michal Vávra 
Představení programu Krajského sněmu 
Program Krajského sněmu Starostové a nezávislí schválen 
Pozvaných registrovaných příznivců 65 
19 zúčastněných z 25 přihlášených, krajský sněm usnášeníschopný
 
2. Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele 
Ing. Sazeček navrhl PhDr. Michala Vávru a Ing. Sazečka, zapisovatele Kláru Šimkovou 
Pro:19 proti:0 zdržel:0 
Schváleno
 
3. Schválení moderátora sněmu 
Schválen moderátor sněmu – PhDr. Michal Vávra 
Uvedení hosta, Mgr. Petr Gazdík (celostátní předseda STAN)
 
4. Vystoupení hosta Mgr. Petra Gazdíka 
Politické informace o aktuálním vývoji na úrovni parlamentu a vlády 
informace o novinkách v zákoně o RUD, ve veřejné správě, ve financování obcí a měst a o nových normách, které se připravují na úseku veřejné správy 
dotazy, příspěvky do diskuze:
Ing. Miroslav Sazeček, předseda krajského výboru STAN
Ing. Jiří Klepsa, starosta města Jaroměř
Ing. Vladimír Koutník, příznivec STAN
slovo převzal poslanec Mgr. Cogan, doplnil informace od Mgr. Gazdíka
 
5. Interní otázky hnutí STAN – Mgr. Gazdík 
Spolupráce s TOP 09 
Možnosti jak řešit krajskou neshodu v některých otázkách s TOP 09 (pomoc celostátních orgánů) 
Dotazy, příspěvky do diskuze
Jan Kopelent, starosta obce Blešno
Zdeněk Krafka, starosta obce Pohoří
Rozloučení se s Mgr. Gazdíkem
 
6. Krajské volby 2012 
Jan Kopelent informoval o vývoji příprav a jednání od listopadu 2011 do dnešního dne 
Financování voleb, kampaně, následné řešení výdajů a příjmů 
JUDr. Ing. Rudolf Cogan představil zamýšlenou podobu propagace v krajských volbách 
8. 5. 2012 zámek Náchod – focení kandidátů 
9. 9. 2012 další schůzka kandidátů zřejmě na Rozkoši (ještě v jednání)
 
7. Přestávka – 10 minut
 
8. Volba delegátů na celostátní sněm 2012 
Celostátní sněm dne 18.05.2012 
Navrženo 12 zástupců, 5 náhradníků 
Pro:18 proti:0 zdržel:0 
Jmenný seznam viz příloha
 
9. Schválení kandidátky pro krajské volby 2012 
Kandidáti zvolení v dvoukolových primárních volbách 
Pro: 18 proti:0 zdržel:0 
Jmenný seznam viz příloha
 
10. Diskuse a různé 
Příspěvek do diskuse: Ing. Sazeček 
Příspěvek Mgr. Cogan 
Příspěvek p. Kopelent 
Příspěvek Ing. Mazúch 
Příspěvek Ing. Klepsa 
 
11. Usnesení Krajského sněmu 
Bere na vědomí: 
aktuální informace poslanců parlamentu Mgr. Gazdíka, Mgr. Cogana 
informace o novinkách v zákoně o RUD, ve veřejné správě, ve financování obcí a měst a o nových normách, které se připravují na úseku veřejné správy 
informaci Mgr. Gazdíka ke krajským volbám 2012, k interním otázkám hnutí STAN 
Volí: 
delegáty a náhradníky na celostátní sněm hnutí STAN dne 18.05.2012 Ukládá Krajskému výboru sjednání dohody s TOP 09 o krajských 
volbách 
pro:18 proti:0 zdržel:0 
Pověřuje Krajský výbor, aby v mimořádných situacích mohl měnit pořadí kandidátů pro krajské volby, či jinak upravit kandidátní listinu 
pro:17 proti:1 zdržel:0
 
12. Závěr 
Krajský sněm ukončen v 19:30
 
Zapsala: Klára Šimková
 
Ověřil: 
Ing. Miroslav Sazeček
PhDr. Michal Vávra

Autor: Klára Šimková