Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj KHK KRAJ - rozpočtová změna vyvolává emoce

KHK KRAJ - rozpočtová změna vyvolává emoce

29. 4. 2020

Zastupitelstvo kraje včera schválilo 1. změnu rozpočtu kraje, změnu v řádu miliard. Od poloviny března v souvislosti s pandemii rozeznali několik rizik, které jsme museli zapracovat do rozpočtu kraje.

KHK KRAJ - rozpočtová změna vyvolává emoce

KHK KRAJ - rozpočtová změna vyvolává emoce

 

Chceme, aby rozpočet zůstal realistický a vyhovoval krajským potřebám a možnostem.
V březnu pak rychle vznikla potřeba financovat nákupy zdravotnického vybavení – ochrany proti koronaviru, masky, respirátory. Také začalo být zřetelné, že po dobu opatření proti koronaviru dojde ke snížení daňových příjmů. Došlo nám, že toto snížení příjmů bude trvat i po skončení opatření, že nastane hospodářská krize – jde o terminus technicus, tedy že po delší dobu klesne hrubý domácí produkt. My tu krizi neovlivníme, o ní „rozhoduje“ německá ekonomika, na kterou jsme navázání. A propadne i výběr daní - ale to ještě nikdo přesně neví. My jsme se rozhodli anticipovat pokles o 5 %.
Postupně identifikujeme budoucí problémy v jednotlivých gescích – nejvíce bude zasaženo zdravotnictví, krom toho, že financujeme extra náklady vyvolané koronovirem, musíme počítat s razantním poklesem příjmů od zdravotních pojišťoven – neakutní péče se odkládá, 2 miliony denně. Tady musí pomoci stát, tohle sami neufinancujeme. V sociální oblasti jsou zvýšené náklady. V dopravě nedosáhneme tržeb. Tržby nebudou ani v zoologické zahradě.
Omlouvám se za „zjednodušování“, ale jen jsem chtěl demonstrovat šíři problémů. Nicméně po skončení akutního stavu nás čeká důkladná diskuze o tom, co kraj má nebo nemá financovat. Možná je dobře, že budou volby – bude chuť věci dělat jinak a rušit některá krajská zařízení. Rozkročení kraje, pokud jde o podporu všeho možného, bude v nových podmínkách příliš široké a logicky je to vždy na úkor investic.
A jak jsme konkrétně reagovali? Rada přepracovala první změnu rozpočtu, tu schvalujeme nyní, zejména jde o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019, zde jsme sáhli na neakutní věci, zejména jsme stáhli 40 mil. Kč z investic v dopravě. Na opatření proti koronaviru rozpočtujeme 200 mil. Kč, zatím se utratilo 40 mil. Kč, a pokud se situace nezhorší, tak věříme, že se to nevyčerpá.
Podstatným způsobem snižujeme plán daňových příjmů, přímým snížením a také ústupem z možnosti jakkoli je navyšovat.
Začali jsme čerpat úvěr předloni sjednaný s Komerční bankou, nynější změna rozpočtu umožňuje jeho čerpání v plné výši, doposud jsme měli rozpočtováno 400 mil. Kč, nyní to bude možné až do 900 mil. Kč. V tomto jsme skutečně překročili Rubikon, poprvé v tomto volebním období skutečně čerpáme úvěr.
Rada přerušila projednávání dotací, individuálních i programových, v této oblasti chce rada znovu vyhodnotit jejich potřebnost v nových podmínkách. Nepochybně vyvstane i potřeba poskytovat dotace na škody, které napáchal koronavirus.
Já se teď připravuji zrevidovat rozpracovanost stavebních investic ve fondu rozvoje a reprodukce, což je vlastně krajský investiční fond. Budu se snažit vyvázat prostředky alokované akce, které v přípravě zamrzly. A další jejich přípravu krýt tzv. finančním příslibem.
Další kraje začaly později, ale chtějí být najednou radikálnější. To sleduje Ing. Soběslav, některé ty plány – rychlé snížení provozních výdajů o 10 % ještě tento rok jsou nerealistické. My ovšem také počítáme se snížením příjmů o půl miliardy Kč. Základní záměr je uspořit 5 % v provozu a 20 % v investicích a dotacích.                                              

       Rudolf  COGAN, radní Královéhradeckého kraje pro finance


 

Autor: Miroslav Sazeček