Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Jičínská nemocnice „today“?

Jičínská nemocnice „today“?

28. 3. 2023

Rozkopaná maximálně! 
     Dokončuje se pavilón A a koridory k němu, dokončuje se nové energocentrum a vedení z něj do jednotlivých pavilonů nemocnice. 

Jičínská nemocnice „today“?

Jičínská nemocnice „today“?

Zatím to vypadá, že v říjnu by měl být zahájen 4měsiční zkušební provoz. 
Původní předpokládaná částka 622 milionů korun se zvyšuje o 70 milionů korun. Navýšení financování před pár minutami schválilo zastupitelstvo kraje. Kraj reaguje na výrazně navýšení cen stavebních prací a materiálů. Zároveň jsme na základě zkušeností z pandemie covidu změnili dispozice a zdravotnické technologie v laboratořích. Aktuálně jsme již prostavěli 300 milionů korun. 
Už probíhají práce uvnitř budovy, stavaři vylévají hrubé podlahy, pokládají obklady, montují okna, veškeré rozvody a zateplují spojovací krček budov. Ve fázi dokončení je i hrubá stavba na objektu energetického náhradního zdroje. Upgrade energocentra je pro další rozvoj špitálu zásadní, umožní budoucně vznik dalších oddělení. Je to velice robustní zařízení, energocentrála, malá elektrárna, která dokáže sama vyrábět proud izolovaně.
Za 100 mil. Kč také zastupitelstvo kraje v dalším bodě jednání schválilo rekonstrukci interny a léčebny dlouhodobě nemocných B v Novém Bydžově, což jsou pracoviště Oblastní nemocnice Jičín, a. s. Bytelný objekt byl postaven v rámci pomoci USA po druhé světové válce a modernizací doposud neprošel.
Pro Jičín se nově se tvoří studie pavilonu psychiatrie, který nahradí nynější, jenž je přes ulici v původně městském chudobinci. V podzemí tohoto pavilonu plánujeme parkoviště pro 180 aut. 
Nemocnice Jičín t. č. také investuje 150 mil. Kč v rámci dotace z evropského fondu REACT na přístrojové vybavení, kupujeme nové rentgeny (vč. CT), ultrazvuky, ventilační a nebulizační techniku, operační stoly i lůžka. Takto teď kupuje více dotačně podpořených nemocnic (šlo o jednu z posledních klikaček, kdy rozhodovala rychlost práce s myší), a na trhu je tak přetlak poptávky. 
Ke konci měsíce končí na vlastní žádost ředitel (předseda správní rady) Ing. Tomáš Sláma. A orgány holdingu teď projednávají jmenování nového šéfa nemocnice s účinností od 1. 4. – v dozorčí radě jsme již souhlas udělili. Holding tak jmenuje nového, třetího člena správní rady v nejbližších dnech. Nový člen bude na zkušební dobu. Hned na sobotu 1. dubna svoláváme na 9:00 správní radu (Ing. Dana Kracíková, Rudolf Cogan a nový člen) a ta jmenuje nového předsedu správní rady (šéfa nemocnice). Ing. Sláma zaslouží poděkování za 7 let řízení nemocnice

Rudolf COGAN, ekonomický náměstek hejtmana KHK

Autor: Miroslav Sazeček