Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Jičínská nemocnice rozšiřuje vybavenost

Jičínská nemocnice rozšiřuje vybavenost

11. 1. 2022

Zdravotnictví v Královéhradeckém kraji rozšiřuje své služby. Je to krok správným směrem, tož ať se dílo podaří. přejme to "jičíňákům" a obyvatelům blízkého okolí.

Jičínská nemocnice rozšiřuje vybavenost

Jičínská nemocnice rozšiřuje vybavenost

Stavba nového pavilonu A v jičínské nemocnici bude založena na poměrně hlubokých pilotech. (Teď to je díra v zemi, a tu vám nikdo nemůže vzít …) Nynější výkop se ještě bude o pár metrů prohlubovat. V podzemní vznikne jedno regulérní podlaží - sklady, strojovny, šatny, magnetická rezonance, část laboratoří. 
Až na dno se dostaneme koncem ledna a bude položen základní kámen. Mírně nás zdržely archeologové, našlo se pohřebiště, ale jinak stavba pěkně běží. 
V prvním nadzemním podlaží se bude nacházet transfúzní stanice, hematologie, odběrový úsek,  interní ambulance a poradny. Ve druhém patře pavilonu projekt počítá s centrem klinických laboratoří a ve třetím s hemodialýzou. Ve čtvrtém patře bude mít zázemí stacionář onkologie, v pátém budou prostory pro provozní technologie budovy.

Rudolf  COGAN, náměstek hejtmana pro ekonomiku

Autor: Miroslav Sazeček