Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Jeden za dva? Lépe dva za jeden!!

Jeden za dva? Lépe dva za jeden!!

21. 2. 2020

Správa železniční dopravní cesty zabezpečí dva přejezdy přes trať z pěti pouze za podmínky, že jeden další bude zrušen.

Po více než 30 letech svitla naděje, že Správa železniční dopravní cesty dva nechráněné přejezdy na trati Kunčice nad Labem - Vrchlabí uvede do stavu zabezpečených. Cena takové stavby je vyčíslena na více než 15 milionů korun.

 Jeden za dva? Lépe dva za jeden!!

Jeden za dva? Lépe dva za jeden!!

Dlouhou dobu jsme se snažili Správu železniční dopravní cesty přesvědčit o investici do zabezpečení přejezdů. Protože trať nekříží silnici 1. třídy, ale pouze místní komunikaci, kde je z pohledu SŽDC provoz zanedbatelný, nějaká dohoda byla doposud zcela nemožná.
Při jednání v Hradci Králové jsem zjistil, že existuje program zvýšení bezpečnosti při křížení dráhy s komunikacemi. Svůj objev jsem následně vyčetl z oficiálních zdrojů ministerstva dopravy. Jedinou možností, jak dosáhnout na zabezpečení křížení je obětovat jeden z pěti nechráněných přejezdů. Když jeden zrušíme, do dalšího bude SŽDC investovat. Vyjednal jsem, a v Praze mi bylo potvrzeno, nadstandardní řešení. Pokud zrušíme jeden, SŽDC zabezpečí další dva. Měl jsem z výsledku jednání obrovskou radost, protože tím bychom měli celou Hartu vyřešenu do budoucna, možná i celou trasu železnice do Vrchlabí. Město samo o sobě totiž nemůže investovat do zabezpečení přejezdů.
Prioritně se chceme zaměřit na přejezdy v ulicích Lipová a U mlékárny. Zdejší křížení jsou velmi nebezpečná, byly zde zaznamenány smrtelné úrazy. Naším cílem je zabezpečení přejezdů závorami a světelnou signalizací.
Ke zrušení je určeno první křížení za křižovatkou od Kunčic, za autobusovou zastávkou.
Není a nebylo záměrem udělat takové rozhodnutí tajně. Stanovené podmínky SŽDC, že za dva zabezpečené musí být jeden přejezd zrušen, musíme dodržet. Tak je to podmíněno, a tak to stojí.
Abychom zlepšili návaznost a spojení pro pěší a cyklisty do Kunčic a Dolní Branné, Labskou cyklostezku v prostoru zahrádek v budoucnu osvětlíme, počítáme také s dobudováním části chodníku, kde zatím není, podél ulice Dělnické.
Chápu spoluobčany, kteří začali diskutovat a zpochybňovat, „co jsme si to vymysleli“. Jedná se však o nedorozumění. Málo kdo ví, co je podmínkou investice. Není tedy „výmyslem města“, ale pouze jedinou možností, jak zajistit bezpečí našich dětí a obyvatel. Jestli nechceme příležitost využít, budeme další roky na další příležitost čekat.

Jan Sobotka, starosta Vrchlabí a senátor

Autor: Miroslav Sazeček