Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Hospodářský výhled kraje

Hospodářský výhled kraje

24. 11. 2020

V Královéhradeckém kraji a i v dalších krajích začíná, z hlediska hospodářského, „divoké“ volební období. 

Hospodářský výhled kraje

Hospodářský výhled kraje

Bude probíhat ve třech etapách. První – pandemické, bude řešením covidu-19. Následně lze čekat hospodářskou krizi, která však nakonec vyústí v další konjukturu. Naše národní hospodářství je silné, moderní; znovu se zotaví. 
Krajské rozpočty musí reagovat na vývoj, jak v příjmech, tak ve výdajích. Proměnlivost a nejistota bude značná. Rozpočet však musí, i v těchto časech, vytvořit pevnou bázi základního fungování kraje s ambicí na plný rozvoj plnění všech jeho úkolů, ale až potom. 
Teď počítejme se značnými poklesy příjmů. Výdaje musí vycházet ze stanovených priorit, financovat se musí promyšleně, a to stanovené nezbytné krajské úkoly.
Další úvěr, (nyní jako kraj dlužíme 900 mil. Kč čerpaných letos na novou nemocnici v Náchodě) připustíme pouze ve strategických stavbách s celokrajskou potřebností, pravděpodobně jen pro nemocnice. I v případě hluboké krize, nesmí dluh kraje za 4 roky činit přes 2 miliardy Kč.  
Nynější doba nám neumožní další posilování objemu investic, ani navyšovaní podílu investic na výdajích. Pro udržení dostatečného investičního výkonu budou klíčové dotace. Na přípravu dotovaných akcí a jejich předfinancování a kofinancování prostředky alokujeme. Krajské organizace i obce je třeba finančně i organizačně podporovat a motivovat k získávání dotací.
Nastanou divestice – kraj se musí zbavovat provozů, činností a také majetku. Nejen toho, co už nepotřebujeme vůbec, ale i toho, co je zbytné. Kraj se teď musí starat o své aktuální klíčové záležitosti – zdravotnictví, sociální věci, dopravu. Ostatní bude jen přežívat. Také dojde, zejména v prvním a v druhém období, k útlumu dotačních programů, tedy dotací poskytovaných krajem. 
Prohloubí se používání novějších informačních technologií nejen pro komunikaci, ale i pro zpracování ekonomických informací. Zkvalitní se i analýza dat pro potřeby manažerského rozhodování orgánů kraje. 


Rudolf COGAN, náměstek hejtmana Královéhradecký kraj

 

Autor: Miroslav Sazeček