Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj GRUZIE - postoj poslankyně Lucie POTŮČKOVÉ

GRUZIE - postoj poslankyně Lucie POTŮČKOVÉ

27. 5. 2024

Předsedkyně lidskoprávního výboru Parlamentního shromáždění OBSE
poslankyně Lucie Potůčková vyzývá k ochraně základních práv v Gruzii
Ve světle protestů proti přijetí zákona o transparentnosti zahraničního vlivu, které v těchto dnech probíhají v gruzínském Tbilisi, předsedkyně Výboru pro demokracii, lidská práva a humanitární otázky Parlamentního shromáždění OBSE poslankyně Lucie Potůčková připomenula význam ochrany lidských práv a základních svobod jako zásadních principů OBSE, jež jsou základem pro svobodné a demokratické společnosti v regionu OBSE.

 

GRUZIE - postoj poslankyně Lucie POTŮČKOVÉ

GRUZIE - postoj poslankyně Lucie POTŮČKOVÉ

Zde můj postoj ke Gruzii z pozice předsedkyně výboru OBSE PS: OSCE PA Human Rights Chair calls for protection of fundamental freedoms amid Tbilisi protests:
Překlad: 
„Členové našeho parlamentního shromáždění pozorně sledují události v Gruzii a jakákoli zpráva o zastrašování a násilí je vnímána s velkým znepokojením,“ řekla Lucie Potůčková.
„Je nutné zdůraznit, že svoboda slova, projevu a shromažďování jsou klíčovými závazky pro všechny členy OBSE, včetně Gruzie. Jedině tak lze totiž zajistit dodržování všech principů demokracie a základních svobod. Parlamentní shromáždění OBSE se vždy usilovně snažilo chránit tato základní práva a prosazovat hodnoty, které podporují svobodné a demokratické společnosti.
Lucie Potůčková dále zdůraznila, že práce nevládních organizací a životně důležitého sektoru občanské společnosti je zásadní pro to, aby byly vlády odpovědné a prosazovaly demokratické hodnoty. Jakákoli legislativa, která má dopad na pole působnosti občanské společnosti, jež zaručuje její svobodnou a nezávislou činnost, je znepokojující a vyžaduje pečlivou kontrolu, a to i ze strany mezinárodních partnerů a odborníků. Jakákoli opatření zaměřená na zvýšení transparentnosti a odpovědnosti musí být v rovnováze s potřebou chránit nezávislost a autonomii občanské společnosti.
Minulý týden předsedkyně PS OBSE Pia Kauma (Finsko), zvláštní zástupkyně pro jižní Kavkaz Kari Henriksen (Norsko) a generální tajemník Roberto Montella jednali ohledně návrhu zákona v rámci online schůzky s gruzínským premiérem Iraklim Kobachidzem. Parlamentní shromáždění OBSE je i nadále připraveno podporovat a pomáhat Gruzii v jejím úsilí o posílení demokratického vládnutí a ochrany lidských práv.

Lucie POTŮČKOVÁ, poslankyně PS PČR

Autor: Miroslav Sazeček