Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Druhé kolo primárních voleb

Druhé kolo primárních voleb

16. 3. 2012

Miletín - Průběh druhého kola primárních voleb, tak jak ho zaznamenala zapisovatelka Bc. Ivana Pavlíková.

 

Zápis z jednání 
STAROSTŮ A NEZÁVISLÝCH KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE, Konaného dne 16. března 2012 od 16:00 v ZELENÉM DOMĚ města Miletína.
 
Program: 2. kola PRIMÁREK
 
Přítomné uvítal Ing. Miroslav Sazeček, předseda KV STAN Informoval o proběhlém 1. kole PRIMÁREK do KRAJSKÝCH VOLEB 2012. Hlasovací lístek vytvořila ing. RUTTER, které poděkoval za spolupráci. Termín hlasování byl do 15.3.2012 do 12:00. Všichni obdrželi jednoduchý volební řád, za který patří dík bratrům COGANŮM a Janu KOPELENTOVI. Tento volební řád byl projednáván na krajském výboru STAN, kde byl jednomyslně schválen.
 
Ing. Sazeček předal slovo PhDr. Michalu Vávrovi, který moderoval další část programu. Byli určeni sčitatelé pro 2. kolo primárních voleb Mgr. S. Sazečková a Klára ŠIMKOVÁ Schváleni ověřovatelé: Ing. Jan Sobotka a Bc. Miroslav Nosek Zápisem byla pověřena Bc. I. Pavlíková Moderující seznámil s výsledky 1. kola hlasování, všichni obdrželi e-mailem.
 
Dle výsledků se představili všichni kandidáti od č.1a následovalo hlasování o umístění na kandidátce. Kandidáti informovali o svých zájmech, pracovních pozicích a o svém podílu v krajské samosprávě, oboru zaměření
 
1. COGAN Rudolf, JUDr., Ing., PhD. - JC – po představení ,schváleno 
2. SAZEČEK Miroslav Ing. – TU - schváleno 
3. MAZÚCH Jiří Ing. – RK, omluven, seznámení provedl moderátor, schváleno 
4. ŠVÁBL Miroslav MUDr. – NA – schváleno 
5. KOPELENT Jan – HK - HK - schváleno 
6. RUTTER Lidmila Ing. – NA - schváleno 
7. NOSEK Miloslav Bc. – JC – schváleno 
8. SOBOTKA Jan Ing. – TU – schváleno 
9. KLEPSA Jiří Ing. – NA – nepřítomen, představil Cogan, schváleno 
10. PAČESNÁ Daniela Ph.D. RNDr. – HK – schváleno (velmi pěkné představení) 
11. ŠUBR Pavel Ing. – JC- omluven, schváleno 
12. KRAFKA Zdeněk – RK – nepřítomen, představil moderátor – schváleno 
13. ŠILHÁNKOVÁ Vladimíra Doc. Ing. Arch. Ph.D. – HK – nepřítomna, není příznivcem STAN, představil Ing. Cogan, silný kandidát, schváleno 
14. HRADECKÝ Jiří Ing. - TU – nepřítomen, představil moderátor, schváleno 
15. LINDAUER Josef Mgr. – JC – schváleno 
16. ŽĎÁREK Milan Ing. – RK – nepřítomen, nezaslal podklady, schváleno 
17. HLADÍKOVÁ Alena – HK- omluvena, představil kolega z Librantic, schváleno 
18. PAVLÍKOVÁ Ivana Bc. – TU – schváleno 
19. SOUKUP Petr – JC – schváleno 
20. ŠKARKOVÁ Lenka Bc. – TU – omluvena, představil moderátor – schváleno 
21. ŠMÍD Jaroslav Ing. – HK – nepřítomen, přestavil moderátor a ing. RUTTER, schváleno 
22. MACOUN Jindřich MUDr. – JC – omluven, představil Ing. Cogan, schváleno
Všichni kandidáti byli schváleni naprostou většinou hlasů přítomných. Moderátor ukončil 2. kolo hlasování. Dodatečně byl navržen kandidát MUDr. Macoun. Moderátor konstatoval, že výsledek odpovídal volbě v 1. kole. Jednání zakončil předseda Ing. Sazeček.
 
Zapsala: Bc. I. PAVLÍKOVÁ 
OVĚŘILI: ing. Jan SOBOTKA, v. r. a Bc. Miroslav NOSEK, v. r.

Autor: Ivana Pavlíková