Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj DEN pro UKRAJINU

DEN pro UKRAJINU

10. 5. 2022

Dnes proběhla naplánovaná akce a na "Starém koupališti" bylo k ochutnání naše společné dílo. Prodali jsme více než 300 porcí jídla a utržili téměř 26 000,-Kč, přesnou částku zveřejním po převodu peněz na účet Člověka v tísni". Velké díky všem, kteří pomáhali i vám, kteří jste přispěli.

DEN pro UKRAJINU

DEN pro UKRAJINU

Člověk v tísni
Právě jsem odeslal  výtěžek sobotní akce na podporu Ukrajiny v celkové výši 26.300,- Kč na účet Člověka v tísni. Ještě jednou velké poděkování  vám všem, kteří jste přispěli a také velké díky Kamilu Machovi a jeho kolektivu za pomoc a bezplatné poskytnutí prostoru pro pořádání této akce a samozřejmě i sponzorům.
Údaje pro zaslání Vašeho daru
Dobrý den,
Vašeho rozhodnutí pomáhat s Člověkem v tísni si nesmírně vážíme a děkujeme Vám za něj.
K zaslání Vašeho daru prosím použijte tyto údaje k platbě, včetně Vašeho unikátního variabilního symbolu.
Číslo účtu: SOS Ukrajina - 0093209320/0300
Variabilní symbol: 90117338
Částka: 26 300 Kč
Pro platbu ze zahraničí IBAN: CZ22 0300 0000 0000 9320 9320
Pro pohodlnou a rychlou platbu můžete využít i QR kód níže, který obsahuje číslo účtu i Váš variabilní symbol. Jak na to? Nejprve v mobilu otevřete Váš banking. V nabídce zvolte platbu přes QR kód. Můžete ale samozřejmě také zadat číslo účtu a Váš variabilní symbol ručně v internet bankingu.
QR kód platby
Potvrzení o daru Vám automaticky pošleme emailem na konci ledna (souhrnně za celý rok). Není potřeba na něj myslet či o něj žádat. Pokud potvrzení chcete dříve, napište nám na dary@clovekvtisni.cz.
Velice děkujeme za Vaši podporu! Momentálně jsme zcela zahlceni komunikací s dárci, pokud to nebude nutné, neodpovídejte na tento e-mail.
Za Člověka v tísni
Miroslava Belantová
Člověk v tísni o.p.s.
Šafaříkova 635/24, Praha 2
Email: dary@clovekvtisni.cz, dary@pinf.cz
www.clovekvtisni.cz
Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube

Josef  HORÁČEK - starosta města Jaroměř

Autor: Miroslav Sazeček