Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Cogan: Ušetřili jsme prostředky, které v době krize najdou smysluplné využítí. .

Cogan: Ušetřili jsme prostředky, které v době krize najdou smysluplné využítí. .

6. 5. 2020

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje (ZKK) na svém jednání 4.5.2020, rozhodlo o dotacích poskytovaných z programů pro obce, města a hasiče, tak, že je schválilo. 

Cogan: Ušetřili jsme prostředky, které v době krize najdou smysluplné využítí. .

Cogan: Ušetřili jsme prostředky, které v době krize najdou smysluplné využítí. .

Zastupitelstvo mělo o těchto dotacích jednat již v březnu, ZKK odloženo, počátek pandemie. Rada Královéhradeckého kraje jednoznačně uložila přezkoumat dotační žádosti v podmínkách „výpadku“ daňových příjmů, nejen krajských samospráv. Přesto, dne 20. 4. byly ZKK dotační žádosti předloženy.
Rudolf Cogan (STAN), radní pro finance, navrhl odložení projednávání dotací a jejich přezkoumání – z důvodu dalšího jednání ZKK, již dne 4. 5. 2020.
„Kdybych nedal hned pokyn čerpat úvěr, tak byl kraj bez volných peněz-za této situace chci být skutečně přesvědčen, že ty dotace jsou potřeba, něco lidem přinesou i během pandemie“, dodává R. COGAN.
  
Dotace obcím a hasičům, nicméně zůstaly na pořadu jednání dne20. 4. a ZKK je neschválilo.
R. Cogan následně vstoupil do jednání se všemi příjemci dotací, obcemi, hasiči a dalšími dobrovolnými spolky. Projednal s nimi okolo 200 žádostí. 
Cogan k tomu poznamenává: „Mám zprávu o téměř každé dotaci, starostové mi vysvětlovali, kam peníze půjdou, proč právě teď.“
Mnozí žadatele sdělili, že plánované akce se vůbec neuskuteční, případně, že obec nemá peníze na spolufinancování.
„Starostové obcí KH kraje sdělili, že chápou, že kraj teď peníze nemá, ale ať to pro rok 2020 necháme, a seškrtáme to až za rok – teď už to totiž mají ve vysokém stupni připravenosti, stavební povolení, rozpočet, soutěž na dodavatele; ale překvapil mě hasičský sbor, který řekl, že je ochoten vzdát se v nouzi své dotace“, dodává Cogan.
V rámci programu obnovy venkova šlo o 50 milionů Kč na obecní cesty, veřejné osvětlení a také školní budovy. Naprosto bez diskuzí, v době koronaviru, byla podpora vesnickým samoobsluhám–většinou částka 50.000 Kč na jednu. Z programu obnovy venkova se podařilo ušetřit 4 mil. Kč, které se vrací do rozpočtu. 
„Oceňuji zdravý rozum členů zastupitelstva, kteří umožnili přezkum dotací a možná i přehodnocení na straně příjemců. V této splašené době je třeba myslet, na budoucnost“, děkuje COGAN.
Bylo odloženo, projednání individuálních dotací (60 mil. Kč) na červnové ZKK
Do té doby se také učiní úsporné kroky v provozu kraje a v jeho plánu investic. 
 

Autor: Miroslav Sazeček