Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj CESTA DO VALDIC se zkrátí o 10 minut!

CESTA DO VALDIC se zkrátí o 10 minut!

13. 4. 2021

Cesta zpátky bude trvat i nadále 10, 20 let. Nejedná se o stavbu pěkné silnice,ale o návrtat z výkonu trestu. Ve VALDICÍCH, jak je známo, stojí věznice. 

 CESTA DO VALDIC se zkrátí o 10 minut!

CESTA DO VALDIC se zkrátí o 10 minut!


„Malý“ obchvat Jičína (silnice II/286) bude měřit 3,5 km. Vede od kruháče od silnic I/16 u Robous přes pole, z východní strany obchází město Jičín a obec Valdice. Severně nad obcí Valdice se levostranným obloukem trasa vrací k současné silnici II/286, do které je napojena opět okružní křižovatkou. 
Je to po dlouhé době obchvat v okrese Jičín – a tentokrát ho (docela rychle) staví Královéhradecký kraj. Ředitelství silnic teď chystá obchvat Nové Paky. Obchvatu Valdic pomohla hodně jičínská radnice, která se zasloužila o výkupy pozemků. 
Jde o pěknou širokou silnici, volná šířka komunikace je 9,5 m. (Konstrukce komunikace je dle vypočítaných výhledových intenzit dopravy navržena v min. tloušťce 570 mm. Konstrukce vozovky se skládá z ACO11+ tl. 40 mm, ACL16+ tl. 60 mm, ACP16+ tl. 50 mm. Pod těmito vrstvami je  mechanicky zpevněné kamenivo a štěrkodrť fr. 0/63. V místech okružních křižovatek je konstrukce dlážděného prstence navržena z kamenné dlažby v celkové tloušťce 630 mm.)
V km 2,271 je most (foto) o délce přemostění 23,0 m. Nosná konstrukce je navržena jako spřažená železobetonová deska min. tl. 220 mm s prefabrikovanými nosníky z předem předpjatého betonu výšky 1,20 m.
Po skončení zimy se na stavbě bude pokračovat povrchovými asfalty. Silnice se (pravděpodobně) začne používat o letních prázdninách 2021 (až budou pohromadě všechna povolení). 
V kriminále běží čas pomalu, ale tahle stavba běží pěkně. Nyní mám ex offo klienta – irského občana (nejde o trestní věc – to ex offo dávno nedělám), který má ze 7 let odsezených již 5 a má jít domů na přes rok na jaře. Do Valdic se dopracoval z lepších vězení za kázeňské tresty. Dostal na celu nového a zeptal se ho, za kolik? Nováček řekl 28, můj těch svých 19. Oboje je ve Valdicích málo. Teprve druhý den pochopil, že ten druhý má 28 let – 20 za vraždu a k tomu další trest 8 za loupežné přepadení po první instanci (nebyl ve vazbě), mladší člověk s dětmi. Lidé se sklony ke kriminální činnosti by se s takovými osudy měli obeznamovat.

Rudof COGAN, ekonomický náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

Autor: Miroslav Sazeček