Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Bezpečnost v dopravě nepřestáváme řešit a aktivně postupujeme dál. Nejen pro Tetín, ale pro celý okres Jičín.

Bezpečnost v dopravě nepřestáváme řešit a aktivně postupujeme dál. Nejen pro Tetín, ale pro celý okres Jičín.

27. 6. 2023

Vážení občané a přátelé obce, 
bezpečnost v dopravě nepřestáváme řešit a aktivně postupujeme dál. Nejen pro Tetín, ale pro celý okres Jičín. 
Dnes proběhlo setkání s ředitelem služby dopravní policie panem plk. Mgr. Bc. Jiřím Zlým, MBA a prvním náměstkem policejního prezidenta panem genmjr. Ing. Tomášem Lerchem, za přítomnosti pana poslance Martin Exner místopředsedou pro bezpečnost a členem podvýboru pro dopravu. 

Bezpečnost v dopravě nepřestáváme řešit a aktivně postupujeme dál. Nejen pro Tetín, ale pro celý okres Jičín.

Bezpečnost v dopravě nepřestáváme řešit a aktivně postupujeme dál. Nejen pro Tetín, ale pro celý okres Jičín.

Na setkání jsem přijel s panem starostou Starých Hradů panem Ing. Zdeněk Švorc, který spadá pod ORP Jičín, tak abychom mohli demonstrovat pohled z různých částí okresu. 
Řešili jsme přístup dopravního inspektorátu v Jičíně, který vykládá současná doporučení jinak než v sousedních okresech a krajích. Ať už se to týká úsekových radarů nebo dalších bezpečnostních prvků na silnic. 
Je pro nás důležité, aby kromě dlouhodobých projektů, kterými se snaží obec zlepšit bezpečnost (chodníky, stezky atp.), docházelo i k dalším doprovodným prvkům, tak aby došlo ke snížení rychlosti. 
Dlouhodobé prvky jsou samozřejmě cestou, ale trvají několik let, než je obec může realizovat, od počátečních výkupů pozemku, změny územního plánu, povolení od všech úřadu, po vyřízení dotace a následnou realizaci. Bohužel během této doby jsou občané a všichni ostatní vystavení nebezpečí silničního provozu, který se nesnižuje ba naopak navyšuje. 
Dohodli jsme se, že v rozhovorech budeme dále pokračovat a všechny strany udělají maximum pro to, aby se situace zlepšila. 


S pozdravem
Matěj Hlavatý
starosta obce Tetín

 

Autor: Miroslav Sazeček