Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Archiv voleb Krajské volby 2012 JUDr., Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. - lídr kandidátní listiny

JUDr., Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. - lídr kandidátní listiny

V prvním medailonku bychom Vám rádi představili lídra kandidátní listiny TOP09 a Starostů v královéhradeckém kraji JUDr., Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D.

 

JUDr., Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.
* 25. 8. 1971
 
Vzdělá
1990 – 1996 Univerzita Karlova - fakulta právnická, 
absolvent pro obor právo
1992 - 1993 Univerzita Karlova - fakulta filozofická, 
obor filozofie - ekonomie
1996 - 1999   Vysoká škola ekonomická - fakulta financí a účetnictví, 
absolvent pro obor finance
2005 Univerzita Karlova - fakulta právnická,
rigorózní zkouška pro obor správní právo
2000 - 2007        Vysoká škola ekonomická v Praze, národohospodářská fakulta, 
doktorské studium, absolvent pro obor hospodářská politika a správa
2009 Advokátní zkouška
 
Publikované práce
1. Sjednocení právní úpravy daňového a správního řízení, 
odborný článek, publikováno v časopise  Veřejná správa č. 50, 51/2001, ISSN 0027-8009, 
počet stran 8
2. Jednací řád zastupitelstva obce, 
odborný článek, publikováno v časopisu Právní rádce č. 7/2003, ISSN 1210-4817,  počet 
stran 7
3. Osadní výbory, 
odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 5/2004, ISSN  0027-8009,  počet 
stran 4 
4. Kapitálový fond, 
článek, publikováno v časopisu Obec a finance č. 1/2004, ISSN 1211-4189, strany 2
5. Obce 2004, spoluautor - část „Kraje“,
knižní publikace, vydalo ASPI v březnu 2004, ISBN 80-7357-013-0, počet stran (autorský 
podíl na celku) 43
6. Rada kraje, 
odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 37/2004, ISSN 1213-6581, počet 
stran 10
7. Krajské zřízení,
knižní monografie, vydalo ASPI v říjnu 2004, ISBN 80-7357-041-6, počet stran 410
(cena za vědeckou publikační činnost VŠE)
8. Tvorba rozpočtu samosprávy, 
článek, publikován v časopisu Obec a finance č. 5/2004, ISSN 1211-4189, strana 1
9. Hospodaření krajů, 
odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 51-52/2004, ISSN 1213-6581, 
počet stran 8
10. Obce 2005, spoluautor - část „Kraje“,
knižní publikace, vydalo ASPI v březnu 2005, ISBN 80-7357-075-0, počet stran (autorský 
podíl na celku) 54
11. Právo krajů - aktuální stav, 
odborný článek, publikováno v časopisu Právní rádce č. 9/2005, ISSN 1210-4817, počet stran 
8
12. Obce 2006 - 2007, spoluautor - část „Kraje“,knižní publikace, vydalo ASPI v lednu 2006, ISBN 80-7357-151-X, počet stran: (autorský 
podíl na celku) 77
13. Hejtman 
odborný článek, publikováno v časopisu Správní právo č. 6-7/2006, ISSN 0139-6005, počet 
stran 32
14. Volba zastupitelstva kraje 
příspěvek do sborníku Reforma veřejné správy, vydalo ASPI v roce 2007, ISBN 978-80-
7357-300-3, počet stran příspěvku 22
15. Zákony o územní samosprávě 
komentář k zákonu o krajích, připraveno pro ASPI, počet standardních stran: 185
16. Výbory zastupitelstva na příkladu města Nové Paky 
odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 26/2010, ISSN 0027-8009, počet 
stran 4 
 
Odborné a vědecké zaměření
Pohledem právní a správní vědy a veřejných financí analyzuji postavení a činnost územních 
samospráv.     
Zaměřuji se na otázky organizace obcí a krajů a činnost jejich orgánů. Vedle toho i na 
hospodaření krajů a obcí, a to zejména na finanční politiku. 
Pro kraje je rezultátem výzkumné činnosti monografie „Krajské zřízení“, kterou vydalo 
nakladatelství ASPI v roce 2004. 
 
Praktické zaměření
V právní praxi se zaměřuji na (abecedně): bankovnictví, finance a cenné papíry; daně a 
daňové poradenství; evropské právo; likvidace, konkurz, vyrovnání a reorganizaci; majetkové 
poradenství; místní samospráva; nemovitosti; neziskové právnické osoby; smluvní právo; 
správní právo; volební předpisy; vymáhání pohledávek
 
Konference
Regionalpolitik EU und Erfahrungen der neuen Bundeslander und der Tschechischen 
Republik, Dresden, 2001, referát: Die Kreise als der staatsrechtliche Versum uber die 
Festsetzung der Regionen in der Tshechischen Republik
Constitutional Law, Sydney, 2003
Mezinárodní konkurenceschopnost podniků v rozšířené EU, Praha, 2005 
Právní regulace místní samosprávy, MU, Kroměříž 2008
Veřejná správa 2008, Univerzita Pardubice, Seč, 2008 
Vědecké granty a úkoly
2003  Druhá etapa reformy územní veřejné správy: záměry a její uskutečnění  - vedoucí 
projektu (grant VŠE)
2004 - 2005 Managament regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností
(grant Ministerstva pro místní rozvoj)
2005 Reforma veřejné správy – otázky organizace územních samosprávných celků v rámci 
reformy, grant VŠE
2005 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ustanovující Evropské uskupení pro 
územní spolupráci (výzkumná práce pro Ministerstvo pro místní rozvoj - MMR)
2006 MMR: Programy přeshraniční spolupráce  – Cíl 3 (právní otázky); Sdružování 
samospráv České republiky a Spolkové republiky Německo (Sasko a Bavorsko) 
Zahraniční stážUniversity of New South Wales, Sydney, Australský svaz, 2003, 2 měsíce 
The John Marshall Law School: American law and dispute resolution, 2008, 1 týden 
 
Jazykové dovednosti
Anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk
 
Pedagogická činnost
Vysoká škola ekonomická, fakulta národohospodářská, katedra veřejné správy a regionálního 
rozvoje, resp. katedra práva
2000 - 2005 předmět správní řízení a správní soudnictví
2006 - 2007 předmět úvod do teorie státu, regionu a evropských institucí
Univerzita Pardubice, fakulta ekonomicko-správní
2007 – 2009 právní předměty
Další odborná praxe
2002 - 2006 člen zastupitelstva města Nová Paka, předseda finančního výboru, člen 
organizačního výboru
2005 - 2009 Ministerstvo pro místní rozvoj, externím poradcem v odboru regionální 
přeshraniční spolupráce 
2006 - 2009 koncipient advokátní kanceláře JUDr. Milan Kudyn
2006 - 2010 místostarosta města Nová Paka odpovědný  mj.  za  finance, 
veřejnoprávní agendu, práci výborů, dotace, zdroje informací a 
systémové otázky, předseda silničního výboru
2010 - starosta města  Nová Paka, odpovědný mj. za participaci občanů, 
stavební investice, dopravu, právní problematiku, bezpečnost, 
výbory zastupitelstva a osadní výbory, zajišťování přenesené 
působnosti, strategie a koncepce, člen silničního výboru, člen výboru 
pro rozvoj
 
Sport
Atletika Mistr České republiky 1991, 1992, 2006, Mistrovství světa juniorů 9. 
Místo (1990)
Triatlon Mistrovství České republiky 3. místo (2009), 2. místo (2010)
Mistrovství Evropy 24. místo (2009), Mistrovství světa 28. místo 
(2010)