Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Zastupitelstvo online i v záznamu

Zastupitelstvo online i v záznamu

28. 5. 2021

Dělat kroky dopředu, posouvat věci k lepšímu, umět se zpovídat z provedeného. To vše a mnohé další by mělo patřit k moderní správě obce či města. Jedním takovým krokem je i princip otevřené radnice. A její součástí je zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstva.

Pořizovat záznamy ze zasedání zastupitelstev je dnes běžnou součástí. Stejně jako další prvky otevřených radnic. Ne však samozřejmostí. O to víc je zarážející a překvapující, že to nejde ve středně velkém městě.

Ing. Petr Krása, zastupitel města Sokolov a kandidát do Poslanecké sněmovny

Ing. Petr Krása, zastupitel města Sokolov a kandidát do Poslanecké sněmovny

Na přelomu roků 2018 a 2019, ihned poté, co jsme se stali novými zastupiteli města Sokolov (3 zastupitelé za STAN a 1 zastupitelka za Piráty, společně kandidující v koalici Piráti s podporou STAN), otevřeli jsme diskuzi nad online otevřeností zasedání zastupitelstva občanům. Do té doby měl v Sokolově občan možnost účastnit se zasedání zastupitelstva pouze jako přítomný host, propásl-li to, k jeho smůle. Otevřená a opakovaná diskuze nad pořizováním videozáznamů nebrala konce, mezi 27 zastupiteli převládalo nepochopení tohoto kroku a jeho zbytečnost, zejména proto, že to dosud nikomu nevadilo. Přes předvolební programová prohlášení o otevírání radnice se zveřejňováním záznamů napříč partajemi, vyhrála nakonec klasická česká zpátečka a ostražitost před něčím novým, něčím co by se možná nemuselo nakonec zamlouvat a hodit. A to i přes nejednotnost vedoucí koalice. Ty pořizovací náklady, takové výdaje, které nikomu nepomohou! To opakovaně zaznívalo z rady města, vše doložené finančním rozborem. Dalším nepřekonatelným problémem bylo složité vypořádání se s problematikou GDPR, s problematikou, na kterou se umíme vymlouvat, když se to hodí. Argumenty, že jinde to jde, že jinde je to standardem, neuspěly. Nač se měřit s ostatními v pozitivních procesech. A jak to tedy dopadlo? Zasedání zastupitelstva je online streamováno na webu města. Záznam však přístupný není. Nutno dodat, že záznam pořizují a zveřejňují alespoň amatérsky Piráti, leč toto nelze považovat za plnohodnotný podklad a službu občanům města.    

A proč to celé tolik vadí? K čemu je potřeba dívat se zpět? Kdo má o dění ve městě zájem, čas na zasedání si přeci najde. Logický, byť jednoduchý argument. I televizi si dnes pustím kdykoli zpětně. Ale kdo dnes ví jak to tenkrát přesně bylo? Možná jsem si to celé přetvořil k obrazu svému. Něco jsem už zapomněl, něco vypustil záměrně, interní zápis ze sálu je i přes jeho fakticitu logicky strohý. A právě proto má být záznam ze zasedání zastupitelstev kdykoli komukoli zpřístupněn bez překážek, to je bez diskuze. Jedině plnohodnotná transparentnost umožňuje nepokládat zbytečné otázky, nepodezírat a zpochybňovat konečná rozhodnutí samosprávného orgánu města. 

A tak závidím, spíše však vzhlížím k většině měst a obcí v okolí, které mají záznamy zastupitelstev zveřejněné hluboko do minulosti, krásně pohromadě, indexovány po jednotlivých jednacích bodech, kvalitně nahrány. Minimalizují tak otázky proč tomu tak tenkrát bylo a překrucování zapomenutých faktů. Věřím, že jimi vynaložené veřejné finance nebyly nehospodárně investované, naopak, vidím v nich vysokou přidanou hodnotu.  

Ing. Petr Krása, zastupitel města Sokolov a kandidát do Poslanecké sněmovny

Autor: Jiří Duchek, Petr Krása