Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Zaříznutí konzervy“ neprošlo

Zaříznutí konzervy“ neprošlo

18. 6. 2020

První plnohodnotné zastupitelstvo po pandemických omezeních mělo již z povahy věci na programu mnoho důležitých bodů. Mezi nimi vyčnívá především dlouhodobá neudržitelná situace krajského zdravotnictví a otevření konzervatoře v Lokti.

Zaříznutí konzervy“ neprošlo

Zaříznutí konzervy“ neprošlo

Každoroční diskusi o stamilionových ztrátách krajské nemocnice okomentoval Jan Horník, místopředseda Senátu, krajský zastupitel a starosta Božího Daru: "Připadá mi, že se zneužívá koronakrize. Kde je konec tohoto šíleného tunelu pro veřejné rozpočty, jak to kraj ufinancuje a máme tady vůbec odborníky? Nechci dehonestovat cizince, ale často potřebnou odbornost nemají. Pořád nemáme peníze a stavbu nemocnice na zelené louce jsme propásli a nejde to k lepšímu. Jsme nejhorší kraj v ukazatelích a nemocnice je tomu důkazem. Nikdo nenašel sílu to razantně změnit. Je třeba si sednout a říznout do toho a udělat to pořádně."

Zastupitelé karlovarského kraje nepodpořili v pondělí 15.6. návrh krajské rady na zrušení záměru zřízení konzervatoře v Lokti. „Je to vyhraná bitva, nikoliv válka. Smutné ale je, že se tu dva roky o něco snažíme – jednak zachránit střední školství v Lokti, jednak nastartovat atraktivní a jedinečný obor, který v kraji chybí a když už to vypadá, že se blížíme ke zdárnému konci, rada kraje si to rozmyslí a otočí o 180 stupňů,“ komentoval jednání Petr Zahradníček (TOP 09), bývalý místostarosta Lokte a krajský zastupitel

Ten přišel nejprve se záměrem zřízení konzervatoře a poté, co MŠMT vydalo svůj dlouhodobý záměr výhledu školství do roku 2023, podle kterého by neměly vznikat v tomto období nové konzervatoře, absolvoval sérii jednání na MŠMT, která vedla k tomu, že by bylo vhodné nastartovat proces nejprve zřízením střední školy multimediálních profesí a po roce 2023 zažádat o rozšíření na klasické obory konzervatoře. 

„Celá snaha vede k udržení mladých talentovaných lidí u nás v kraji. Jestli někdo dneska říká, že by se ty multimediální profese mohly přičlenit třeba ke karlovarské keramické škole, pak neví, o čem mluví. Keramka je škola výtvarného zaměření, zatímco škola v Lokti by byla výhradně orientována na hudbu, zvuk, multimédia, dramatické umění, pohybovou kulturu – tedy úplně jiným směrem. Rada kraje by měla přehodnotit své stanovisko a nabídnout alternativu pro vznik této jedinečné školy v Lokti,“ pokračoval Zahradníček. 

Krajské zastupitelstvo se sejde v září tohoto roku pravděpodobně naposled v tomto funkčním období a mělo by se tedy vrátit k modifikaci již schváleného usnesení z června loňského roku o zřízení konzervatoře s tím, že by zatím byla v Lokti zřízena střední škola multimediálních profesí. „Přijde mi to logické poté, co zastupitelé neschválili zrušení konzervatoře, že kraj zažádá o zřízení školy v Lokti, což nás nic nestojí a bude tak dán prostor pro rozhodování v této věci novému krajskému zastupitelstvu, které vzejde z říjnových voleb,“ uzavřel Zahradníček.

Záměr zřídit konzervatoř již mimo jiné není v dlouhodobé strategii rozvoje krajského školství, i když s ním zastupitelstvo již dříve souhlasilo. Oľga Haláková, krajská zastupitelka a 1. místostarostka Bečova nad Teplou, dodává: „Dlouhodobá strategie rozvoje školství prošla výraznou diskuzí a u opozice vzbudila oprávněnou kritiku na nevýraznou koncepci a změnu postojů, v rozporu s přijatými usneseními. Byl však podpořen záměr vzniku střední vojenské a policejní školy v Sokolově.“

V diskusi na konci zastupitelstva otevřel Jiří Klsák, krajský zastupitel a zastupitel Karlových Varů, otázku výstavby přehrad, která byla rovněž medializována: „Krajskou radu jsem požádal o informace o plánované výstavbě přehrad. Dozvěděl jsem se, že jsou již vytipované vhodné lokality, nicméně se jedná o mnohamiliardové a náročné investice. Na příštím zastupitelstvu nám byly přislíbena souhrnná informace. Dlužno podotknout, že stavbu přehrad v žádném případě nepovažuji za ideální řešení dnešních problémů se suchem, spíše naopak. Je nutné vědět, zda se nezatopí důležité biotopy a lokality, je nutné vědět, zda sucho neumíme řešit daleko lépe jiným způsobem.“ 

Autor: Jiří Duchek, Erich Kříž