Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Zápisky z krajského sněmu

Zápisky z krajského sněmu

26. 3. 2021

Už více jak před měsícem, přesněji 8. února, se uskutečnil krajský sněm STAN Karlovarského kraje. Zdá se to jako celá věčnost. I když jsme již tehdy měli vážnou epidemiologickou situaci na Chebsku a Karlovarsku, zbytek našeho státu byl stále kolébán pocitem falešného bezpečí a celá situace připomínala jen pověstný kraj, který stále něco říká. Tehdy neplatila ani uzávěra okresů, natož celé republiky. Jak rychle se vše mění vidíme v těchto dnech okolo sebe. Sluší se na tomto místě poděkovat všem, kteří se jako členové záchranných složek podílí na zvládání pandemie a rovněž tak i našemu hejtmanovi, Petrovi Kulhánkovi. Ukazuje nám v přímém přenosu, na rozdíl od naší vlády, jak má vypadat a jednat krizový manažer. Bez toho, že by se někdo musel sklánět před něčí moudrostí.

Erich Kříž, 2. místopředseda KV STAN

Erich Kříž, 2. místopředseda KV STAN

Zpět k našemu sněmu. I ten byl bohužel poznamenán tragickou okolností. Náš dlouholetý předseda Jiří Nešpor, starosta Zádubu-Závišína, nás vloni na podzim náhle opustil. Krajskou organizaci tak několik měsíců úspěšně vedl první místopředseda Radan Večerka. Před sněmem pak stály dva hlavní úkoly, zvolit nové krajské vedení a vybrat lídra do sněmovních voleb. A aby situace byla ještě barvitější, historicky poprvé se sněm uskutečnil zcela on-line a je nutno říci, že i když panovaly některé obavy, jak vše může probíhat, sněm za účasti bezmála 40 osob proběhl technicky až na drobná zdržení zcela bez problémů. Za to se sluší poděkovat našemu krajskému tajemníkovi Jiřímu Duchkovi a členům mSTAN Danielu Starkovi, Oldřichu Horákovi a Ondřeji Behinovi, kteří vše organizovali.

Pro čelo kandidátky do sněmovních voleb jsme nakonec měli dva kandidáty: Jana Kuchaře, starostu Františkových Lázní, a Karla Tyrpekla, chebského chirurga, přičemž lídrem pro sněmovní volby byl výraznou většinou zvolen Jan Kuchař a potvrdil tak výsledky proběhnuvších primárních voleb. Těším se na spolupráci a věřím, že minimálně jedno místo poslance v našem kraji mít budeme. Potěšily mě i primární volby. Ne všechny naše krajské organizace takto postupují, ale myslím, že se primárky ukázaly jako spravedlivý a prospěšný nástroj vnitřní demokracie v naší krajské organizaci.

Do předsednické funkce kandidoval Robert Pisár, krajský radní pro sociální věci a Radan Večerka, dosavadní I. místopředseda. Zvolen byl Robert Pisár. Ačkoli na sněmu nebyl příliš prostor pro sdílení vizí a krajského směřování, z debat s Robertem vím, že sdílíme podobné názory, zejména co se týče směřování a rozšiřování členské základny.

Prvním místopředsedou byl zvolen Radan Večerka, druhým místopředsedou já (Erich Kříž), členy výboru pak Petra Gajičová, starostka Libavského Údolí, senátor Miroslav Balatka, hejtman Petr Kulhánek a senátor Miroslav Plevný.

Chtěl bych celému sněmu i výboru ještě jednou poděkovat, velice si cením vysoké politické kultury našich členů, příznivců, kolegů. I když se někdy neshodneme, či kandidujeme proti sobě, bereme vše týmově, což je ostatně znak celého STAN, a mě moc těší, že služebně politicky mladší mohou takto čerpat zkušenosti od starých harcovníků, bez toho, že by přebírali patologické vzory, které nakonec přivedly do propasti tehdejší hegemony ODS a ČSSD.

Mám rád náš kraj. A z vlastní zkušenosti vím, jak se v něm těžko žije. Jsme na okraji zájmu, chybí zde lidé, peníze. Ale je to naše domovina, a pokud na to máme schopnosti, je naší povinností pomoci. Utéct jinam je totiž strašně jednoduché a pohodlné. Zlepšit ho je úkol na generace, z mého srdečního města Krásna vím, že to jde. A tento přístup chci sdílet s celou naší krajskou organizací, našimi budoucími příznivci a členy. Jsme nejzápadnější kraj naší vlasti a rozhodně máme být na co hrdi!

Erich Kříž

2. místopředseda KV STAN, předseda Výboru pro rozvoj města Krásna

Autor: Jiří Duchek, Erich Kříž