Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Vzdělávání a sociální témata s prezidentem!

Vzdělávání a sociální témata s prezidentem!

25. 6. 2024

V rámci návštěvy prezidenta Pavla v Karlovarském kraji byly svolány dva kulaté stoly k nejpalčivějším problémům našeho regionu. Především devadesátiminutová diskuse pana prezidenta s místními aktéry vzdělávání byla velmi zajímavá.

Vzdělávání a sociální témata s prezidentem!

Vzdělávání a sociální témata s prezidentem!

Kulatý stůl byl rozdělen do dvou bloků. Prvním, kterému byl věnován trochu větší časový prostor, bylo téma nízké vzdělanosti, předčasných odchodů ze vzdělávání a neúspěšnosti žáků z našeho kraje.


Při analýze příčin byla vyzdviženo, že řešení tohoto problému je třeba hledat v první řadě v rodinách. Tam by měla směřovat pozornost neziskových organizací a sociální péče, která by vedla k vyššímu podílu dětí z problémových rodin, které navštěvují mateřské školy či dětské skupiny, kde se setkají s podnětnějším prostředím než doma. Krajský zastupitel Jalovec (STAN) k tomu vidí cestu přes odbourání finančních bariér návštěvy MŠ, tedy odpuštění školkovného či příspěvku na stravování dětí. Pokud totiž děti vstoupí do první třídy ZŠ nepřipravené a nemotivované, je už smazání takového handicapu velmi obtížné. Pozitivní roli v tom může sehrát zájmová činnost, tedy zvýšení kapacit ZUŠ, DDM a dalších institucí, které umožňují dětem smysluplně vyplnit volný čas. Velké obavy vyjádřili ředitelé základních škol z toho, že mnoho školních psychologů a speciálních pedagogů je financováno prostřednictvím různých projektů EU a po jejich skončení hrozí, že ze škol odejdou. Negativní roli sehrává též špatná dopravní obslužnost periferií kraje, kvůli níž místní žáci po získání základního vzdělání mnohdy nepokračují studiem střední školy kvůli komplikovanému dojíždění.


Druhý blok pak byl zasvěcen letitému problému - absenci veřejné vysoké školy v kraji. Prezident záměr jednoznačně podpořil a přislíbil tlak na jeho realizaci s tím, že v každém případě musí jít o školu veřejnou, tedy bez školného. Mohlo by se zdát, že rozšíření možností vysokoškolského studia v kraji je jen pomyslnou třešničkou na dortu, ale ukazuje se, že si řada studentů ze sociálně slabších rodin nemůže dovolit studovat VŠ v Plzni či Praze, naopak místní vysoká škola by mohla při vhodné skladbě oborů přitáhnout i zájemce z okolních krajů. Ač má záměr podporu napříč celým krajským politickým spektrem a mohutně za něj intervenuje hejtman Kulhánek (STAN), naráží na neochotu ministerstva školství opustit zaběhlé koleje a „ušít“ projekt navýšení kapacit terciálního vzdělávání našemu kraji na míru. K tomu může vést cesta přes vyčlenění státních financí pro stávající VŠ (především ZČU v Plzni), aby v kraji nabídly výuku svých oborů, jako lepší řešení se ale jednoznačně ukazuje zřízení zcela nové VŠ v našem kraji. Prezident přislíbil, že spolu se svým týmem prozkoumá, v čem přesně záměr naráží na nesouhlas MŠMT a pokusí se tyto překážky odstranit. Poradkyně prezidenta Lucie Poláková navrhla, že jedním z možných center, v němž něhož by se nové obory mohly rozvíjet, je chebská VOŠ vzdělávající odborníky v sociální oblasti.


Hejtman i samotný prezident na závěr zhodnotili diskusi o vzdělávání i celou návštěvu kraje jako mimořádně přínosnou a podnětnou.


Pane prezidente Petr Pavel - díky za návštěvu!