Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Vyjádření hejtmana Petra Kulhánka (STAN) k rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ve věci sbírky hudebních nástrojů v Kraslicích

Vyjádření hejtmana Petra Kulhánka (STAN) k rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ve věci sbírky hudebních nástrojů v Kraslicích

18. 7. 2023

Krajský soud v Plzni v minulém týdnu zamítl žaloby státu a Karlovarského kraje, kterými se snažily zajistit vyjmutí cenné sbírky hudebních nástrojů z majetku  zkrachovalé společnosti Amati – Denak, s.r.o.         

Vyjádření hejtmana Petra Kulhánka (STAN) k rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ve věci sbírky hudebních nástrojů v Kraslicích

Vyjádření hejtmana Petra Kulhánka (STAN) k rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ve věci sbírky hudebních nástrojů v Kraslicích

„My se s výsledkem soudu neztotožňujeme, a to zejména protože neexistuje důkaz o vlastnictví sbírky hudebních nástrojů společností Amati – Denak, s.r.o., která přesto byla zahrnuta jako součást jejího majetku v insolvenčním řízení. Karlovarský kraj proto podal žalobu ve smyslu vyloučení věci z majetku dlužníka, aby nemohlo být se sbírkou nakládáno v rámci insolvenčního řízení. Předpokládali jsme, že společnost bude muset doložit nabývací titul k prokázání vlastnického práva. Očekávali jsme, že když tímto dlužník nebude disponovat, soud sbírku pro pochybnosti ohledně vlastnictví z majetkové podstaty vyloučí a bude tak zajištěna její ochrana před případným  rozprodáním. Tak se ale nestalo a soud rozhodl ve prospěch společnosti Amati – Denak, s.r.o., a to i přesto, že uvedená společnost vlastnictví sbírky nijak nedoložila. Nyní čekáme na doručení písemného vyhotovení rozsudku a po jeho pečlivém prostudování zvážíme možnost odvolání,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Autor: Jiří Duchek, Petr Kulhánek