Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Vyjádření hejtmana Kulhánka (STAN) k výběrovému řízení na 3. člena představenstva KKN

Vyjádření hejtmana Kulhánka (STAN) k výběrovému řízení na 3. člena představenstva KKN

20. 4. 2021

Informace hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka k výběrovému řízení na 3. člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a jeho reakce na tiskovou zprávu hnutí ANO.

Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

Dostala se ke mně tisková zpráva hnutí ANO, ve které se to hemží obavami, zda výběrové řízení na nového člena představenstva a budoucího generálního ředitele proběhlo v pořádku a  jeden z uchazečů nebyl zvýhodněn. Jedná se o primáře chirurgického oddělení karlovarské nemocnice a uvolněného zastupitele pro zdravotnictví MUDr. Josefa Märze, který mezi pěti účastníky výběrového řízení zvítězil a nastoupí do vedení KKN 1. 5. 2021. 

Nejprve musím vyvrátit chybnou domněnku, že MUDr. März byl členem výběrové komise. Komise zasedala ve složení Jindřich Čermák, Jan Bureš, Patrik Pizinger, Pavel Čekan, Petr Kulhánek. Paní zastupitelka Mračková Vildumetzová, která MUDr. Märze z dvojrole hodnotitele-uchazeče podezírá, tedy vychází z mylné informace.

K tomu, aby přesvědčil MUDr. März výběrovou komisi svou vizí vedení společnosti, žádné jiné koncepce ostatních uchazečů znát nepotřeboval. Jako primář karlovarské chirurgie, manažer, který stál v čele KKN v letech 2014 – 2017, má velmi kvalitní přehled o dění v nemocnicích, o ekonomické kondici těchto zdravotnických zařízení, navíc se po celou dobu pandemie COVID-19 velmi aktivně podílel a podílí na řešení této problematiky. 

MUDr. Josef März předložil koncepci, na základě které se výběrová komise jednomyslně shodla na vítězi, jehož rozsah manažerských i lékařských zkušeností je zcela komplexní. Druhý uchazeč ze Zlína zvítězil v oblasti ekonomického řízení nemocnice. 

Podle tvrzení hnutí ANO měl odchodem MUDr. Märze z pozice uvolněného krajského zastupitele pro zdravotnictví nastat ve vedení kraje problém, protože nebude nikdo, kdo by oblast zdravotnictví řídil. Zastupitelé za ANO však zapomněli, že zdravotnictví bylo svěřeno usnesením zastupitelstva do mé gesce a hodlám pokračovat s MUDr. Märzem ve velmi úzké spolupráci, a to nejen ve vztahu ke Karlovarské krajské nemocnici, ale také při řešení odborných témat v oblasti zdravotnictví. 

Krajským zastupitelům hnutí ANO nejdříve vadilo, že kromě Rady kraje jsou ve vedení kraje 4 uvolnění zastupitelé. Nejsou ale spokojeni ani s tím, když teď uvolněných zastupitelů s odchodem Josefa Märze ubyde. Možná by opozičním kolegům mělo stačit to, co je z mého pohledu podstatné - že KKN bude mít v čele odborníka a manažera, který se nebojí převzít obrovskou odpovědnost za kvalitní péči o pacienty, za vytvoření co nejlepších podmínek pro zdravotníky i za hospodaření a rozvoj obou nemocnic v Karlových Varech i v Chebu.

Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

Autor: Jiří Duchek, Petr Kulhánek