Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Vše dobré do nového roku 2023

Vše dobré do nového roku 2023

2. 1. 2023

Poslední roky jsou nevyzpytatelné a nepředvídatelné. Postavily před nás nečekané a mnohdy smutné události, jejichž důsledky dopadají v nějaké míře do životů každého z nás. Hledíme často do budoucnosti s obavami, mnozí propadají úzkostem, roste i nespokojenost a někdy i zloba mezi lidmi. Doba je nejistá a byly narušeny věci, o kterých jsme si mysleli, že jsou jisté nebo neměnné, staly se věci, které jsme si donedávna neuměli představit nebo které jsme znali jenom z filmů a vyprávění našich rodičů nebo prarodičů. V Evropě, nedaleko od nás, je válka, ve které jedna země útočí na druhou a nárokuje si její území. A tato válka přišla po dvou nelehkých letech, které ovlivnil tzv. čínský virus a potýkali jsme se se ztrátami blízkých, s odloučením, zavřenými hranicemi a přeplněnými nemocnicemi.

Ing. Miroslav Balatka, senátor obvodu č.2 - Sokolov

Ing. Miroslav Balatka, senátor obvodu č.2 - Sokolov

Doba je nelehká a těžko předvídat, co přinese následující rok. To neví nikdo. Ale vím, co bych si přál a co bych velmi rád popřál i vám.

Přeji nám, aby skončila válka a Rus nejlépe někdy do konce března odtáhl zpátky domů, do Ruska. Ukrajina aby zůstala v mezinárodně uznávaných hranicích a lidé, kteří před ruskou agresí uprchli, aby se mohli vrátit do svých domovů. S koncem války by se uklidnily i energetické trhy a ceny energií, aby se elektřina a plyn prodávala za ceny blízké těm dřívějším, tak jako se vrátily skoro k normálu ceny nafty a benzínu. Aby se celosvětová inflace zklidnila a dostala se do obvyklých úrovní.

Přeji nám, abychom si zvolili prezidenta, který se bude snažit naši rozpolcenou společnost skutečně spojit (a nebude o tom jen před volbami mluvit). Potřebujeme to. Potřebujeme jako společnost svorník, ne někoho, kdo vnáší mezi nás zlobu a nenávist jedné části společnosti k druhé. Obzvlášť v této těžké době. Přeji nám a této zemi prezidenta, který nebude lhát a vymýšlet si, nebude rozeštvávat a škodit, bude klidným, vlídným, důstojným a respektovaným reprezentantem naší krásné země v Evropě i ve světě.

Přeji nám, aby naše země prosperovala a stala se ekonomicky silnější. Aby byl využitý potenciál, který máme, to je možné jenom ve svobodné společnosti. Aby stát nekladl překážky a abychom se postupně stali ne montovnou, ale mozkovnou. Aby nápady našich šikovných lidí našly uplatnění – Češi byli vždycky pověstní v tom, jak si uměli poradit a věci vyřešit.

Přál bych nám ale především, abychom měli co nejlepší vztahy v rodině a s blízkými. Abychom si vzájemně co nejvíc naslouchali a respektovali se. Abychom drželi pohromadě, jak v rodinách, tak i větších komunitách. Společně se totiž daleko lépe zvládají těžké doby. Pokud máme kolem sebe dost lidí, se kterými se můžeme o naše starosti ale i radosti podělit, dá se lépe zvládnout všechno. Vztahy až na výjimky nevznikají samy od sebe, musí se o ně pečovat.

Přeji Vám do nadcházejícího roku vše dobré, hodně štěstí a spokojenosti, hodně trpělivosti a laskavosti. A jak říkával můj táta, „hlavně pevné zdraví, to ostatní je pak už sranda“.

Šťastný nový rok 2023

Ing. Miroslav Balatka, senátor obvodu č.2 - Sokolov

Autor: Jiří Duchek