Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Více peněz do sportu, rozhodl kraj. Rozdělí 16 milionů.

Více peněz do sportu, rozhodl kraj. Rozdělí 16 milionů.

22. 3. 2023

O prospěšnosti sportovních aktivit a pozitivnímu vlivu pohybu na lidské zdraví nemůže být sporu. Je důležitý na všech úrovních – jak té individuální, tak i profesionální, a to i tím, že tento fenomén sdružuje a přitahuje mnoho zájmu, posiluje soudržnost a patriotismus, svou roli sehrává i ve výchově a rozvoji mládeže, stejně tak jako v pokročilejším věku dokáže oddálit stárnutí. I sportovní oddíly se ale stejně jako všichni ostatní potýkají se zvýšenými náklady na energie a další vstupy, což si uvědomuje i vedení Karlovarského kraje.

Více peněz do sportu, rozhodl kraj. Rozdělí 16 milionů.

Více peněz do sportu, rozhodl kraj. Rozdělí 16 milionů.

„Veškeré sportovní aktivity podporujeme a pokračujeme proto ve vytváření lepších podmínek pro rozvoj vrcholového sportu a podporu regionálních klubů, které dosahují mimořádných úspěchů nejen v republikové, ale i ve světové konkurenci,“ řekl zastupitel Sokolova a člen krajské sportovní komise Martin Grech.

V rámci dotačních programů na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu a na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení poputuje sportovním oddílům téměř 16 mil. Kč. Tyto prostředky kluby využijí především na uhrazení způsobilých výdajů souvisejících s jejich provozem. Dotaci budou čerpat tyto oddíly: HC Energie Karlovy Vary, HC Baník Sokolov, VK Karlovarsko a FB Hurrican.

Prioritou ale zůstává i podpora menších sportovních klubů a tělovýchovných jednot působících v našem kraji. Dotace od Karlovarského kraje budou využity například na údržbu a opravu areálu Automotoklubu Mariánské Lázně. Obnovy se také dočkají tratě, střelnice a technické zázemí v biatlonovém areálu Eduard poblíž Jáchymova, zrekonstruována bude i nevyhovující elektroinstalace v areálu Jachtklubu Sokolov a z nového povrchu závodní a tréninkové plochy se budou radovat v Jezdeckém klubu Karlovy Vary - Staré Roli. Prostředky rovněž poputují na vylepšení karlovarského sportovního areálu v Drahovicích, kde budou využity nejenom na údržbu sportoviště, opravy tribun a technického vybavení, ale také na úhradu drahých energií.

Autor: Jiří Duchek, Martin Grech