Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Via Carlsbadia - nová naděje kraje?

Via Carlsbadia - nová naděje kraje?

7. 5. 2024

V pondělí 6. května bylo v Chebu podepsáno memorandum o spolupráci mezi agenturou CzechInvest, společností SIRS, Karlovarským krajem a městem Cheb. Cílem memoranda je připravení plochy průmyslové zóny Cheb II pro strategickou investici. Na projektu se bude podílet i Ministerstvo průmyslu a obchodu jakožto jediný akcionář SIRS a zřizovatel agentury CzechInvest. Okresní město navštívil i ministr Jozef Síkela.
Příprava strategického podnikatelského parku u Chebu bude pilotním projektem nově založené Státní investiční a rozvojové společnosti. Ta zajistí přípravu plochy z hlediska dopravního napojení, majetkového scelení nebo například technické infrastruktury. Dále bude příprava zahrnovat analýzu kapacit občanské vybavenosti města, potřeb regionu a jeho silných stránek a možných příležitostí pro budoucí navazující rozvoj. Základem přípravy bude spolupráce s městem a krajem.

Via Carlsbadia - nová naděje kraje?

Via Carlsbadia - nová naděje kraje?


Chebská lokalita má výrazný rozvojový potenciál díky svému vhodnému umístění, dobrému dopravnímu napojení, téměř jednotným majetkoprávním vztahům a také niveletě terénu. V rámci plochy parku o rozloze 140 hektarů může vzniknout až 110 hektarů využitelných přímo pro průmysl.


Pomocí Průmyslového parku II bude moc Karlovarský kraj přilákat investory, které by zajistili ekonomický rozvoj nejen Chebu, ale celého regionu. Zároveň budou vytvořeny nové pracovní příležitosti pro vzdělané a kvalifikované pracovníky, což by mohlo mít pozitivní vliv na příliv inteligence do regionu.


Jedním z odvětví, které by se mohlo v budoucím podnikatelském parku, rozvíjet, je chytrá mobilita. V tomto směru lze navázat na probíhající jednání o rozvoji infrastruktury pro výzkum autonomní mobility v Karlovarském kraji, ve kterém již nyní sídlí největší testovací centrum společnosti BMW na světě. Ve spolupráci s vládou, s německými partnery a společností T-Mobile se usiluje o to, aby se celý Karlovarský kraj postupně stal evropským centrem pro vývoj autonomní mobility.


Koncept podnikatelských parků, které bude připravovat SIRS, je maximálně udržitelný. Počítá se s odpovědným nakládáním s vodou, minimalizací individuální automobilové dopravy a s využitím obnovitelných zdrojů energie. Důraz bude kladen i na otevřenou komunikaci s místními občany. Součástí činnosti SIRS bude i zadání vyhodnocení potenciálního dopadu park na zaměstnanecký trh, mobilitu obyvatel, kapacity bydlení a občanské vybavenosti.


Agentura CzechInvest bude aktivně propagovat průmyslové zóny investorům na celé řadě akcí jako jsou veletrhy, investiční semináře, kontakty se zahraničními komorami či tzv. incomingové mise. Jednou z důležitých událostí bude například veletrh ExpoReal v Mnichově počátkem října. Jedná se o jeden z největších nemovitostních veletrhů v Evropě, který přitahuje významné evropské i globální investory.