Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj V Křižovatce, Plesné a v Hazlově debatoval hejtman Kulhánek se starosty

V Křižovatce, Plesné a v Hazlově debatoval hejtman Kulhánek se starosty

6. 12. 2021

Další výjezd hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka společně s krajským radním Vítem Hromádkem směřoval do obcí na Chebsku a Ašsku. 

V Křižovatce, Plesné a v Hazlově debatoval hejtman Kulhánek se starosty

V Křižovatce, Plesné a v Hazlově debatoval hejtman Kulhánek se starosty

Nejprve se představitelé kraje setkali se starostou obce Křižovatka Janem Strachotou a se zastupiteli. Obec velmi úspěšně čerpá krajské i národní dotace a dlouhodobě rozvíjí svou infrastrukturu. „Ať se to týká sítí, prostor obecního úřadu, hasičské zbrojnice i sportovního areálu, kde plánují vybudovat nové dětské hřiště, na každém kroku je vidět, že pan starosta během 20 let svého působení ve funkci odvedl obrovský kus práce. Navíc se velmi dobře orientuje v problematice čerpání dotací,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek. Starosta Jan Strachota jej seznámil se záměrem vystavět v Křižovatce bytový dům venkovského typu pro mladé, které chce obec přilákat a nabídnout jim moderní bydlení. Diskutovalo se také o bezpečnostní situaci v obci, která je nyní klidná, ale vzhledem k podstavu policistů v regionu a nedávné reorganizaci policie jsou strážci zákona v obci méně vidět, což by do budoucna mohlo znamenat určité riziko. „Řešíme to průběžně s krajským policejním ředitelstvím, po půl roce se bude nově zavedený model služeb policie v kraji vyhodnocovat a starosty budeme informovat,“ dodal hejtman.

V Plesné se řešilo komplexní zajištění zdravotní péče, které je teď dobré, protože ve městě působí 2 praktičtí lékaři. Kromě toho starosta Petr Schaller ocenil současnou změnu čerpání dotací z krajského Programu obnovy venkova, v rámci něhož mohou malé obce a města vy užít v tříletém období předem alokovaných 750 tisíc korun dotace. „Snažili jsme se tím vytvořit pružnější systém pro lepší plánování a realizaci investičních akcí,“ doplnil krajský radní Vít Hromádko. Zástupci kraje se také seznámili se záměrem vzniku komunitního domu seniorů určeného pro starší občany a jako zázemí pro členy Svazu postižených civilizačními chorobami. „Měli jsme rovněž příležitost navštívit nové muzeum, které vzniklo revitalizací brownfieldu, staré textilní továrny. Tento unikátní nový expoziční a společenský prostor se zaměří na historii česko-německých vztahů a my jsme nabídli možnou pomoc kraje s podobou tohoto záměru,“ uvedl Petr Kulhánek.

Třetí zastávkou pracovní cesty se stala obec Hazlov. „Se starostkou Lenkou Dvořákovou a zastupiteli obce jsme si prohlédli rekonstruovanou radnici, jež vznikla obnovou středověkého hradu, poté zámku. Historická budova získala díky zdařilé realizaci nový účel využití, tedy prostor pro setkávání, knihovnu, sál a zázemí pro venkovní akce,“ popsal hejtman. Ten také diskutoval se starostkou a zastupiteli o možnosti metodické pomoci obcím při zpracování odpovědí fyzickým i právnickým osobám podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Krajský úřad připravuje manuál pro obce, který zahrne návody na řešení situací a problémů, se kterými se obce ve své praxi setkávají. Materiál bude proto obsahovat i metodiku k žádostem podle takzvaného zákona 106.

Starostka Lenka Dvořáková upozornila i na to, že malé obce nemají personální kapacitu pro vykonávání veřejného opatrovnictví, proto by podle ní měla tato problematika přejít výhradně na obce s rozšířenou působností. „Případnou změnu zákona budeme řešit jak ve vedení kraje, tak ji předložím i na úrovni Asociace krajů ČR,“ upřesnil hejtman. Hazlov trápí i intenzivní tranzitní doprava směrem na Aš. Obec by potřebovala okružní křižovatku v místě, kde by lidé bezpečně mohli přecházet k hřbitovu. „Přislíbil jsem také, že s vedením Ředitelství silnic a dálnic proberu kroky vedoucí k přípravě budoucí výstavby obchvatu Hazlova, což je zásadní pro další rozvoj obce,“ řekl Petr Kulhánek, jenž také odpovídal na dotazy zastupitelů týkající se například vzdělávání učitelů 2. stupně základních škol a motivace mladých lidí k návratu do kraje po ukončení studia v jiných regionech.

Autor: Jiří Duchek